Usmernenie pre médiá v súvislosti s verejným vypočutím žiadateľov o voľné rozhlasové frekvencie

Aktuality

15. 5. 2020

Z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 a s tým súvisiaceho obmedzenia styku s verejnosťou, Rada pre vysielanie a retransmisiu uskutoční  vypočutie uchádzačov o rozhlasové frekvencie dňa 19. 5. 2020 prostredníctvom videohovorov.

V prípade záujmu médií o účasť na vypočutiach jednotlivých žiadateľov, Rada na vyžiadanie poskytne údaje potrebné na pripojenie sa k videohovoru, resp. poskytne zvukový záznam z vypočutia. O bližšie informácie sa prosím informujte na ivana.caucikova@rvr.sk

<< Ďalšie aktuality