Žiadosti o licenciu/registráciu retransmisie

Sadzobník správnych poplatkov

Programové typy, programy vo verejnom záujme (právny rámec, definície, špecifikácia, metodika výpočtu)

Oznamovacia povinnosť vysielateľa prostredníctvom internetu a poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie

Registrácia retransmisie

Žiadosť o registráciu retransmisie - právnická osoba (PDF, DOC)

Žiadosť o registráciu retransmisie - fyzická osoba (PDF, DOC)

Rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie (výberové konanie) - právnická osoba (PDF, DOC)

Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie (výberové konanie) - fyzická osoba (PDF, DOC)

KDS, MMDS, MVDS, satelit

Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie (KDS, MMDS, MVDS, satelit) - právnická osoba (PDF, DOC)

Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie (KDS, MMDS, MVDS, satelit) - fyzická osoba (PDF, DOC)

Digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie - právnická osoba (PDF, DOC)

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie - fyzická osoba (PDF, DOC)

Rozhlasové vysielanie

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie - právnická osoba (PDF, DOC)

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie - fyzická osoba (PDF, DOC)

Televízne vysielanie

Žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie - právnická osoba (PDF, DOC)

Žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie - fyzická osoba (PDF, DOC)