Aktuality

Vyhlásenie výberového konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie – jeseň 2021

8. 9. 2021

Rada pre vysielanie a retransmisiu dňa 8. 9. 2021 vyhlasuje výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. Súčasťou výberového konania bude ako obvykle aj verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 23. novembra 2021.


NOVÝ KÓDEX POSTUPOV PROTI ŠÍRENIU DEZINFORMÁCIÍ – OČAKÁVANIA, VÍZIE A PLÁNY

23. 6. 2021

Rada pre vysielanie a retransmisiu organizuje 29. 6. 2021 (utorok) v čase 10:00 – 12:00 online podujatie Nový kódex postupov proti šíreniu dezinformácií – očakávania, vízie a plány, v rámci ktorého vystúpia Daniel Braun, zástupca vedúcej kabinetu podpredsedníčky Európskej komisie Věry Jourovej, Václav Moravec, moderátor, redaktor a profesor na Univerzite Karlovej v Prahe, Mária Bieliková, zakladateľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, KinIT, Eliška Pírková, analytička  medzinárodnej organizácie AccessNow a Ľuboš Kukliš, riaditeľ kancelárie RVR a predseda pracovnej skupiny venovanej dezinformáciám v rámci ERGA. Diskusiu bude moderovať Stanislav Matějka z Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.


DSA A MÉDIÁ: DOPADY NARIADENIA O DIGITÁLNYCH SLUŽBÁCH NA SLOVENSKÝ MEDIÁLNY TRH

3. 6. 2021

Rada pre vysielanie a retransmisiu, v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR organizuje 8. 6 .20201 (utorok) v čase 10:00 – 11:30  online podujatie DSA A MÉDIÁ: DOPADY NARIADENIA O DIGITÁLNYCH SLUŽBÁCH NA SLOVENSKÝ MEDIÁLNY TRH, v rámci ktorého ako rečníci vystúpia Radoslav Kutaš, štátny tajomník Ministerstva kultúry SR, Ján Oravec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Slavomíra Salajová z Creative Industry Forum. S úvodnou prednáškou zároveň vystúpi popredný expert v oblasti práva EÚ a digitálnych práv, Martin Husovec z London School of Economics. Diskusiu bude moderovať Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie RVR.


Jarné vypočutie piatich žiadateľov o frekvenciu 105,9 MHz Nitra

31. 5. 2021

Dňa 1. 6. 2021 (utorok) sa uskutoční verejné vypočutie žiadateľov o pridelenie voľnej frekvencie 105,9 MHz Nitra. Záujem o ňu prejavilo päť žiadateľov, vrátane vysielateľa, ktorý v súčasnosti frekvenciu využíva. Ústne vypočutie žiadateľov sa bude konať formou konferenčného hovoru prostredníctvom aplikácie Zoom, pričom verejnosť bude môcť vypočutie sledovať naživo online na YouTube kanáli Rady. Na tomto linku tiež verejnosť môže sledovať rozhodovanie o prideľovaní frekvencie dňa 2. 6. 2021 od 9:30 hod.


Ľuboš Kukliš bol zvolený za predsedu EPRA

24. 5. 2021

Na plenárnom zasadnutí Európskej platformy regulačných orgánov (EPRA) vo štvrtok 20. 5. 2021 bol za predsedu tohto zoskupenia zvolený Ľuboš Kukliš, riaditeľ kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.


Novou podpredsedníčkou Rady je Andrea Cocherová

21. 4. 2021

Rada pre vysielanie a retransmisiu si dnes v tajných voľbách zvolila novú podpredsedníčku, Andreu Cocherovú, ktorá je členkou Rady od januára 2021.


Vyhlásenie výberového konania na udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie

26. 3. 2021

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) začína konanie o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“).


AKTUALIZOVANÉ: VYHLÁSENIE RADY K SITUÁCII V ELEKTRONICKÝCH MÉDIÁCH SPÔSOBENEJ KORONAVÍRUSOM

25. 3. 2021

Slovensko dôsledkom pandémie koronavírusu prechádza veľmi náročným obdobím. Okrem zdravotných a spoločenských, má táto situácia aj stále silnejúce negatívne ekonomické dopady, ktoré sa nevyhýbajú ani médiám.


Rada pokračuje v jesennom výberovom konaní 2020 o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie

5. 3. 2021

Rada pre vysielanie a retransmisiu pokračuje v konaniach o pridelenie frekvencie a udelenie licencie na rozhlasové vysielanie, prerušených podľa ustanovenia § 76dn ZVR a v súlade s ustanovením § 76do ZVR dátum verejného vypočutia v konaniach stanovuje na 23. 3. 2021. Ústne vypočutia žiadateľov sa budú konať formou konferenčného hovoru prostredníctvom aplikácie Zoom, pričom verejnosť bude môcť vypočutia sledovať naživo online na YouTube kanáli Rady. Na tomto linku tiež verejnosť môže sledovať rozhodovanie o prideľovaní frekvencií dňa 24. 3. 2021 od 10:00 hod.


Dočasné obmedzenie úradných hodín podateľne

1. 1. 2021

Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu oznamuje, že vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením ochorenia COVID-19 a prijaté opatrenia proti šíreniu vírusu dočasne (do odvolania) obmedzuje osobný kontakt s verejnosťou.


Vysielanie oznamov vo verejnom záujme – analýza § 37a ods. 4 ZVR

29. 10. 2020

Aktuálna situácia spôsobená šírením ochorenia COVID-19, si vyžiadala prijať legislatívne opatrenia aj v oblasti kultúry. Z tohto dôvodu bol v máji 2020 novelizovaný zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii (ZVR). Cieľom novelizácie § 37a ods. 4  ZVR, týkajúceho sa vysielania oznamov vo verejnom záujme je znížiť negatívne ekonomické dopady pandémie na verejné kultúrne podujatia, slobodný výkon umeleckých profesií, podporu kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky.

Zámerom tejto analýzy vypracovanej Radou pre vysielanie a retransmisiu v konzultácii s vysielateľmi, zástupcami kreatívneho priemyslu a Ministerstva kultúry SR, je predovšetkým definovať neurčité pojmy v rámci novelizovaného ustanovenia a napomôcť jeho aplikácii v praxi.


Vyhlásenie výberového konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie – jeseň 2020

11. 9. 2020

Podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách. Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.


Vyhlásenie výberového konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie – jar 2020

28. 2. 2020

podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“). Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.


Stanovisko k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky vo vysielaní 2020

12. 12. 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva (ďalej len „zákon č. 180/2014 Z. z.“), rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. zo dňa 4. 11. 2019, vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „voľby do NR SR“) a určil deň ich konania na sobotu 29. 2. 2020.


Medzinárodný festival Zlatý žobrák aj s účasťou Rady

9. 9. 2019

Jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák sa konal v dňoch 4. – 8. septembra 2019 v Košiciach.


Čo prináša nová Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách

6. 8. 2019

Revidovaná Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách (Smernica), ktorá výrazne ovplyvní slovenské mediálne právo vstúpila do platnosti v decembri 2018. Slovensko ako aj ostatné členské štáty Európskej Únie sú povinné Smernicu implementovať do 19. 9. 2020.


Novým podpredsedom Rady je Peter Kubica

3. 7. 2019

Rada si dnes v tajných voľbách zvolila nového podpredsedu. Stal sa ním Peter Kubica, ktorý je členom Rady od januára 2019.


ERGA v Bratislave prijala vyhlásenie k dezinformáciám (24. 6. 2019)

24. 6. 2019

Ochrana demokracie pred dezinformáciami, ich šírením a  negatívnym dopadom, je jednou z aktuálnych celosvetových výziev v mediálnej oblasti. ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services) je taktiež aktívne zapojená do boja proti dezinformáciám. Preto bola táto téma jednou z kľúčových, ktorej sa venovali vrcholní predstavitelia regulačných orgánov Európskej Únie na plenárnom zasadnutí ERGA, ktoré sa konalo na konci minulého týždňa v Bratislave.


Boj proti dezinformáciám - diskusia audiovizuálnych regulátorov EÚ pod slovenským vedením

19. 6. 2019

Dezinformácie a ich možný dopad na demokraciu v krajinách EÚ sú jedným z najdiskutovanejších problémov súčasnosti. Táto téma spolu s nedávnou revíziou smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá znamená zásadnú reformu európskeho mediálneho práva, boli v centre pozornosti najvyšších predstaviteľov regulačných orgánov krajín EÚ, ktorí sa stretli 20. a 21. júna v Bratislave, na jedenástom plenárnom zasadnutí ERGA.