Rada pre vysielanie a retransmisiu ponúka operátorom, ktorí chcú zaradiť do ponuky ukrajinské vysielanie, konzultácie a asistenciu

Aktuality

11. 3. 2022

Keďže ukrajinské televízne a rozhlasové stanice, ako aj operátori, ktorí distribuujú ich vysielanie, majú v súčasnej situácii výrazne sťažené podmienky práce, čo obmedzuje možnosti šírenia nimi spracovaných informácií o aktuálnom dianí, Rada pre vysielanie a retransmisiu podporuje kroky, ktoré umožnia príjem takéhoto vysielania mimo Ukrajiny. Členovia Rady vnímajú tento prístup ako prejav dobrej vôle a spolupatričnosti s obyvateľmi Ukrajiny.

V tejto súvislosti ponúka Rada slovenským operátorom, ktorí sa rozhodnú zaradiť do svojho programového rastra ukrajinské kanály, asistenciu. Tá sa môže týkať nielen objasnenia právneho rámca operatívneho rozšírenia programovej ponuky, ale aj sprostredkovania kontaktu s ukrajinským regulátorom, prevádzkovateľmi retransmisie či priamo ukrajinskými vysielateľmi a následnej logistiky predchádzajúcej reálnemu doplneniu rastra o nové stanice.

Pracovníci Kancelárie sú pripravení na prípadne otázky a požiadavky operátorov reagovať veľmi pružne. A to aj preto, že rozšírenie programovej ponuky o ukrajinské stanice považujeme okrem iného za servis pre utečencov z Ukrajiny, ktorí tak na Slovensku môžu získať ďalší informačný zdroj a kontakt s krajinou,“ zdôvodnil Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie Rady.

S konkrétnou žiadosťou o pomoc pri zaradení vysielania do slovenských káblových a satelitných sietí, vrátane uvedenia technickej špecifikácie, sa na Radu včera obrátila ukrajinská televízna stanica Espresso TV, o čom budeme informovať asociácie prevádzkovateľov retransmisie SAKT a APKT. Zoznam dostupných ukrajinských staníc budeme priebežne aktualizovať na webovej stránke Rady,“ doplnil Martin Dorociak, vedúci Právneho odboru Kancelárie Rady.

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

+421 918 696 286

lucia.michelcikova@rvr.sk

<< Ďalšie aktuality