Zasadnutia Rady 2022

Zasadnutie RVR č. 2/2022 zo dňa 26. 1. 2022     Program --- Zoznam záverov --- Zvukový záznam --- Materiály --- Zápisnica

Zasadnutie RVR č. 1/2022 zo dňa 12. 1. 2022     Program --- Zoznam záverov --- Zvukový záznam --- Materiály --- Zápisnica