DSA A MÉDIÁ: DOPADY NARIADENIA O DIGITÁLNYCH SLUŽBÁCH NA SLOVENSKÝ MEDIÁLNY TRH

Aktuality

3. 6. 2021

Rada pre vysielanie a retransmisiu, v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR organizuje 8. 6 .20201 (utorok) v čase 10:00 – 11:30  online podujatie DSA A MÉDIÁ: DOPADY NARIADENIA O DIGITÁLNYCH SLUŽBÁCH NA SLOVENSKÝ MEDIÁLNY TRH, v rámci ktorého ako rečníci vystúpia Radoslav Kutaš, štátny tajomník Ministerstva kultúry SR, Ján Oravec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Slavomíra Salajová z Creative Industry Forum. S úvodnou prednáškou zároveň vystúpi popredný expert v oblasti práva EÚ a digitálnych práv, Martin Husovec z London School of Economics. Diskusiu bude moderovať Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie RVR.

DSA A MÉDIÁ: DOPADY NARIADENIA O DIGITÁLNYCH SLUŽBÁCH NA SLOVENSKÝ MEDIÁLNY TRH

Nariadenie o digitálnych službách, ako aj Nariadenie o digitálnych trhoch sú globálne jedinečné legislatívne iniciatívy s ambíciou priniesť komplexné a dlhodobo efektívne riešenia na problémy, ktoré so sebou priniesli služby veľkých online digitálnych platforiem. Tieto súkromné spoločnosti s hlavným sídlom v iných krajinách majú výrazný vplyv na fungovanie trhu či na spoločenské diskusie, vrátane politických na Slovensku. Zdieľanie informácií online prinieslo nevídané tempo inovácií a tiež nové možnosti ako podnikať či ako sa organizovať v rámci občianskej spoločnosti. Zároveň so sebou ale digitálne platformy priniesli množstvo problémov súvisiacich s polarizáciou či radikalizáciou spoločnosti, spôsobili tiež istú nerovnováhu v oblasti prístupu nových hráčov na trh. Komplexnosť a globálny dosah služieb, ktoré tieto platformy poskytujú sú dôvodom prečo ich vývoj ostal dlhodobo neregulovaný a práve spomínané legislatívne akty EÚ majú ambíciu priniesť jasné pravidlá pre všetkých relevantných aktérov. Ako sa k daným otázkam postaví Slovensko? Ako sa pripravujeme na nové výzvy, ktoré bude predstavovať implementácia týchto nariadení po ich prijatí na úrovni EÚ? Ako zasiahnu nové pravidlá regulačné úrady a regulované subjekty, ako napríklad médiá na Slovensku?

Podujatie bude možné naživo sledovať na YouTube kanáli Rady.

V prípade záujmu o zapojenie sa priamo do diskusie s hosťami, kontaktujte RVR na info@rvr.sk.

<< Ďalšie aktuality