Licenčné rozhodnutia

Kritériá vyhľadávania
Text:
Číslo rozhodnutia:
Č. licencie/registrácie:
Rozhodnutie:
Účastník správneho konania:
 
 
Číslo rozhodnutia Typ rozhodnutia Č. licencie/registrácie Účastník správneho konania
TKR/99/RZL/62/2017 zmena TKR/99 Stavebné bytové družstvo Lučenec
TKR/99/RZL/62/2017 zmena TKR/99 Stavebné bytové družstvo Lučenec
TKR/99/RZL/021/2014 zmena TKR/99 Stavebné bytové družstvo Lucenec
TKR/97/ROL/003/2013 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/97 Stavebné bytové družstvo
TKR/95/RZL/91/2013 zmena TKR/95 OZAREA-NEWS spol. s r.o.
TKR/92/RZL/027/2013 zmena TKR/92 Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou
TKR/92/ROL/007/2013 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/92 Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou
TKR/91/RZL/56/2019 zmena TKR/91 Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.
TKR/91/RZL/23/2018 zmena TKR/91 Združenie majitelov TKR Púchov, s.r.o.
TKR/91/RZL/15/2015 zmena TKR/91 Združenie majitelov TKR Púchov, s.r.o.
TKR/91/RZL/10/2016 zmena TKR/91 Združenie majitelov TKR Púchov, s.r.o.
TKR/91/RZL/10/2016 zmena TKR/91 Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.
TKR/91/RZL/034/2013 zmena TKR/91 Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.
TKR/91/RZL/007/2014 zmena TKR/91 Združenie majitelov TKR Púchov, s.r.o.
TKR/9/RZL/58/2017 zmena TKR/9 SATRO s.r.o.
TKR/9/RZL/52/2019 zmena TKR/9 SATRO s.r.o.
TKR/9/RZL/35/2018 zmena TKR/9 SATRO s.r.o.
TKR/9/RZL/28/2015 zmena TKR/9 SATRO s.r.o.
TKR/9/RZL/15/2016 zmena TKR/9 SATRO s.r.o.
TKR/9/RZL/040/2013 zmena TKR/9 SATRO s.r.o.
TKR/9/RZL/009/2014 zmena TKR/9 SATRO s.r.o.
TKR/88/RZL/059/2014 zmena TKR/88 Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina
TKR/88/ROL/12/2017 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/88 Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina
TKR/7/RZL/63/2017 zmena TKR/7 E L E C T R I S spol. s r.o.
TKR/7/RZL/50/2019 zmena TKR/7 E L E C T R I S spol. s r.o.
TKR/7/RZL/011/2013 zmena TKR/7 ELECTRIS spol. s r.o.
TKR/52/ROL/001/2014 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/52 Teledata, s.r.o.
TKR/48/RZL/42/2017 zmena TKR/48 KROM –SAT, s.r.o.
TKR/48/RZL/24/2018 zmena TKR/48 KROM –SAT, s.r.o.
TKR/48/RZL/22/2015 zmena TKR/48 KROM-SAT, s.r.o
TKR/47/ROL/026/2012 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/47 KID, a.s.
TKR/42/RZL/042/2013 zmena TKR/42 Ing. Michal Jurkovič - Elektro
TKR/42/ROL/002/2014 udelenie TKR/42 Jurkovič - Elektro, Ing. Michal Jurkovič
TKR/41/RZL/58/2013 zmena TKR/41 KATES s.r.o.
TKR/41/RZL/114/2017 zmena TKR/41 KATES s.r.o.
TKR/371/2020 udelenie TKR/371 Spoje, s.r.o.
TKR/370/2018 udelenie TKR/370 CRYSTAL TRADE s.r.o.
TKR/369/2018 udelenie TKR/369 AVIS s.r.o.
TKR/368/2018 udelenie TKR/368 Detronics Plus, s.r.o.
TKR/365/2017 udelenie TKR/365 BILION s.r.o.
TKR/363/RZL/49/2018 zmena TKR/363 Miklovky TV s.r.o.
TKR/363/2017 udelenie TKR/363 Miklovky TV s.r.o.
TKR/362/2017 udelenie TKR/362 BitCompTV s.r.o.
TKR/361/ROL/3/2019 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/361 ISPER Slovakia s.r.o.
TKR/361/2017 udelenie TKR/361 ISPER Slovakia, s.r.o.
TKR/360/2016 udelenie TKR/360 Správa majetku obce Bijacovce s.r.o.
TKR/359/RZL/98/2016 zmena TKR/359 Towercom, a.s.
TKR/359/RZL/96/2017 zmena TKR/359 Towercom, a.s.
TKR/359/RZL/59/2017 zmena TKR/359 Towercom, a.s.
TKR/359/2016 udelenie TKR/359 Towercom, a.s.
TKR/358/2016 udelenie TKR/358 ISPER Slovakia, s.r.o.
TKR/357/RZL/58/2018 zmena TKR/357 O2 Slovakia, s.r.o.
TKR/356/RZL/99/2017 zmena TKR/356 FILLECK, s.r.o.
TKR/356/RZL/47/2018 zmena TKR/356 FILLECK, s.r.o.
TKR/356/RZL/44/2017 zmena TKR/356 FILLECK, s.r.o.
TKR/356/RZL/4/2019 zmena TKR/356 FILLECK, s.r.o.
TKR/356/RZL/18/2018 zmena TKR/356 FILLECK, s.r.o.
TKR/356/2016 udelenie TKR/356 FILLECK, s.r.o.
TKR/355/ROL/14/2019 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/355 S – Team, s.r.o.
TKR/355/2015 udelenie TKR/355 S –Team, s.r.o.
TKR/354/2015 udelenie TKR/354 Trenčianska televízna spoločnost, s.r.o.
TKR/353/RZL/45/2019 zmena TKR/353 SWAN, a.s.
TKR/353/RZL/44/2020 zmena TKR/353 SWAN, a.s.
TKR/353/RZL/36/2017 zmena TKR/353 SWAN, a.s.
TKR/353/2015 udelenie TKR/353 SWAN plus, a.s.
TKR/352/RZL/40/2016 zmena TKR/352 Trenčianske kúpele, s.r.o.
TKR/351/2015 udelenie TKR/351 Towerhome, a.s.
TKR/348/RZL/92/2017 zmena TKR/348 Slovanet, a.s.
TKR/348/RZL/61/2016 zmena TKR/348 Slovanet, a.s.
TKR/348/RZL/60/2015 zmena TKR/348 Slovanet, a.s.
TKR/348/RZL/57/2019 zmena TKR/348 Slovanet, a.s.
TKR/348/RZL/53/2016 zmena TKR/348 Slovanet, a.s.
TKR/348/RZL/42/2020 zmena TKR/348 Slovanet, a.s.
TKR/348/RZL/37/2017 zmena TKR/348 Slovanet, a.s.
TKR/348/RZL/36/2015 zmena TKR/348 SNET a.s.
TKR/348/RZL/20/2019 zmena TKR/348 Slovanet, a.s.
TKR/348/2014 udelenie TKR/348 SNET a.s.
TKR/347/2014 udelenie TKR/347 Peter Doskočil - PETROCOMP
TKR/346/RZL/8/2017 zmena TKR/346 e-Net, s.r.o.
TKR/346/RZL/39/2016 zmena TKR/346 e-Net, s.r.o.
TKR/346/RZL/25/2018 zmena TKR/346 e-Net, s.r.o.
TKR/346/2014 udelenie TKR/346 e-Net, s.r.o.
TKR/345/RZL/80/2016 zmena TKR/345 Kinet Inštal s.r.o.
TKR/345/RZL/49/2019 zmena TKR/345 Kinet Inštal s.r.o.
TKR/344/RZL/19/2018 zmena TKR/344 Homayer tv1, spol. s r.o.
TKR/344/2014 udelenie TKR/344 Homayer tv1, spol. s r.o.
TKR/343/2014 udelenie TKR/343 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
TKR/342/RZL/49/2017 udelenie TKR/342 JURKOVIČ – ELEKTRO s.r.o.
TKR/342/RZL/45/2020 zmena TKR/342 JURKOVIČ – ELEKTRO s.r.o.
TKR/342/RZL/41/2018 zmena TKR/342 JURKOVIC – ELEKTRO s.r.o.
TKR/342/RZL/21/2019 zmena TKR/342 JURKOVIC – ELEKTRO s.r.o.
TKR/342/2014 udelenie TKR/342 JURKOVIČ - ELEKTRO s.r.o.
TKR/341/2014 udelenie TKR/341 Novocentrum Nové Zámky a.s.
TKR/340/2013 udelenie TKR/340 KOREX networks, s.r.o.
TKR/339/RZL/74/2015 zmena TKR/339 SledovanieTV.sk s.r.o.
TKR/339/RZL/014/2014 zmena TKR/339 SledovanieTV. sk s.r.o.
TKR/339/2013 udelenie TKR/339 SledovanieTV. sk s.r.o.
TKR/338/2013 udelenie TKR/338 ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r.o.
TKR/337/RZL/45/2015 zmena TKR/337 BDTS s.r.o.
TKR/337/RZL/22/2018 zmena TKR/337 BDTS s.r.o.
TKR/337/RZL/18/2017 zmena TKR/337 BDTS s.r.o.
TKR/337/RZL/15/2019 zmena TKR/337 BDTS s.r.o.
TKR/337/RZL/11/2016 zmena TKR/337 BDTS s.r.o.
TKR/337/RZL/11/2016 zmena TKR/337 BDTS s.r.o.
TKR/337/RZL/041/2014 zmena TKR/337 BDTS s.r.o.
TKR/337/2013 udelenie TKR/337 BDTS s.r.o.
TKR/336/RZL/116/2013 zmena TKR/336 Towerhome, a.s.
TKR/336/RZL/079/2013 zmena TKR/336 Towerhome, a.s.
TKR/336/ROL/5/2015 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/336 Towerhome, a.s.
TKR/336/2013 udelenie TKR/336 Towercom Infrastructure, a.s.
TKR/335/RZL/61/2013 zmena TKR/335 NELSON Services, s.r.o.
TKR/335/ROL/8/2019 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/335 Nelson Services, s.r.o.
TKR/335/2013 udelenie TKR/335 NELSON Services, s.r.o.
TKR/334/RZL/21/2015 zmena TKR/334 GOLEM TECH, s.r.o.
TKR/334/RZL/029/2014 zmena TKR/334 GOLEM TECH, s.r.o.
TKR/334/2013 udelenie TKR/334 GOLEM TECH, s.r.o.
TKR/333/2013 udelenie TKR/333 Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.
TKR/332/RZL/97/2015 zmena TKR/332 SANTOV, s.r.o.
TKR/332/RZL/3/2017 zmena TKR/332 SANTOV, s.r.o.
TKR/332/RZL/14/2018 zmena TKR/332 SANTOV, s.r.o.
TKR/332/RZL/015/2014 zmena TKR/332 SANTOV, s.r.o.
TKR/332/2013 udelenie TKR/332 SANTOV, s.r.o.
TKR/331/RZL/81/2016 zmena TKR/331 PEREMEDIA, s. r. o.
TKR/327/RZL/047/2013 zmena TKR/327 Stelartv s.r.o.
TKR/327/2012 udelenie TKR/327 Stelartv s.r.o.
TKR/326/RZL/115/2013 zmena TKR/326 B&H Media Group s.r.o.
TKR/326/RZL/047/2014 zmena TKR/326 B&H Media Group s.r.o.
TKR/326/2012 udelenie TKR/326 B&H Media Group s.r.o.
TKR/325/RZL/65/2017 zmena TKR/325 SiNET CTV s.r.o.
TKR/325/RZL/6/2018 zmena TKR/325 SiNET CTV s.r.o.
TKR/325/RZL/5/2015 zmena TKR/325 SiNET CTV s.r.o.
TKR/325/RZL/086/2013 zmena TKR/325 SiNET CTV s.r.o.
TKR/324/RZL/92/2018 udelenie TKR/324 PROGRES-T, s.r.o.
TKR/324/RZL/73/2015 zmena TKR/324 PROGRES-T, s.r.o.
TKR/324/RZL/52/2015 zmena TKR/324 PROGRES-T, s.r.o.
TKR/324/RZL/49/2015 zmena TKR/324 PROGRES-T, s.r.o.
TKR/324/RZL/17/2019 zmena TKR/324 PROGRES-T, s.r.o.
TKR/324/RZL/10/2018 zmena TKR/324 PROGRES-T, s.r.o.
TKR/324/RZL/095/2014 zmena TKR/324 PROGRES-T, s.r.o.
TKR/324/RZL/076/2013 zmena TKR/324 PROGRES-T, s.r.o.
TKR/324/RLX/2/2019 iné TKR/324 PROGRES-T, s.r.o.
TKR/323/RZL/59/2013 zmena TKR/323 Novo dubnická dražobná, s.r.o.
TKR/323/RZL/44/2015 zmena TKR/323 Novo dubnická dražobná, s.r.o.
TKR/323/RZL/006/2014 zmena TKR/323 Novo dubnická dražobná, s.r.o.
TKR/323/ROL/7/2016 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/323 Novo dubnická dražobná, s.r.o.
TKR/321/RZL/38/2018 zmena TKR/321 HOMAYER TV, s.r.o.
TKR/321/RZL/127/2013 zmena TKR/321 HOMAYER TV s.r.o.
TKR/321/RZL/090/2015 zmena TKR/321 HOMAYER TV, s.r.o.
TKR/321/RZL/043/2014 zmena TKR/321 HOMAYER TV, s.r.o.
TKR/320/RZL/13/2018 zmena TKR/320 AnTechNet, s.r.o.
TKR/320/RZL/087/2013 zmena TKR/320 AnTechNet, s.r.o.
TKR/319/RZL/045/2014 zmena TKR/319 Norttel s.r.o.
TKR/317/RZL/119/2014 zmena TKR/317 TV SEN, s.r.o.
TKR/316/RZL/9/2016 zmena TKR/316 I.HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o.
TKR/316/RZL/9/2016 zmena TKR/316 I.HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o.
TKR/316/RZL/7/2015 zmena TKR/316 I.HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o.
TKR/316/RZL/55/2018 zmena TKR/316 I.HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o.
TKR/316/RZL/16/2019 zmena TKR/316 I.HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o.
TKR/316/RZL/073/2013 zmena TKR/316 I.HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o.
TKR/316/RZL/034/2014 zmena TKR/316 I.HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o.
TKR/316/RZL/025/2013 zmena TKR/316 I.HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o.
TKR/314/RZL/94/2013 zmena TKR/314 Regio TV, s.r.o
TKR/314/RZL/40/2018 zmena TKR/314 Regio TV, s.r.o.
TKR/314/RZL/38/2019 zmena TKR/314 Regio TV, s.r.o.
TKR/314/RZL/33/2015 zmena TKR/314 Regio TV, s.r.o.
TKR/314/RZL/29/2020 zmena TKR/314 Regio TV, s.r.o.
TKR/314/RZL/22/2017 zmena TKR/314 Regio TV, s.r.o.
TKR/314/RZL/042/2014 zmena TKR/314 Regio TV, s.r.o.
TKR/313/RZL/153/2013 zmena TKR/313 Dávid Kondicz - KONFER networks
TKR/311/RZL/14/2015 zmena TKR/311 ELTRON s.r.o.
TKR/311/ROL/13/2019 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/311 ELTRON s.r.o.
TKR/310/RZL/40/2015 zmena TKR/310 TESATEL, s.r.o.
TKR/310/RZL/069/2014 zmena TKR/310 TESATEL, s.r.o.
TKR/310/RZL/024/2013 zmena TKR/310 TESATEL, s.r.o.
TKR/310/ROL/2/2015 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/310 TESATEL, s.r.o.
TKR/31/RZL/043/2013 zmena TKR/31 Róbert Svetlík – SK Company
TKR/308/RZL/67/2019 zmena TKR/308 ARTOS, a.s.
TKR/308/RZL/064/2014 zmena TKR/308 ARTOS, a.s.
TKR/308/RZL/031/2013 zmena TKR/308 ARTOS, a.s.
TKR/307/RZL/92/2013 zmena TKR/307 Ing. Miroslav Maco - Multichannel
TKR/307/RZL/60/2016 zmena TKR/307 Ing. Miroslav Maco - MULTICHANNEL
TKR/307/RZL/3/2018 zmena TKR/307 Ing. Miroslav Maco - MULTICHANNEL
TKR/307/RZL/12/2015 zmena TKR/307 Ing. Miroslav Maco - MULTICHANNEL
TKR/307/RZL/012/2014 zmena TKR/307 Ing. Miroslav Maco - MULTICHANNEL
TKR/307/ROL/6/2018 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/307 Ing. Miroslav Maco - MULTICHANNEL
TKR/306/RZL/9/2019 zmena TKR/306 MLOK - Levice, s.r.o.
TKR/306/RZL/53/2018 zmena TKR/306 MLOK - Levice, s.r.o.
TKR/306/RZL/014/2013 zmena TKR/306 MLOK - Levice, s.r.o.
TKR/306/RZL/002/2013 zmena TKR/306 MLOK - Levice, s.r.o.
TKR/302/RZL/93/2016 zmena TKR/302 GeCom, s.r.o.
TKR/302/RZL/74/2018 zmena TKR/302 GeCom, s.r.o.
TKR/302/RZL/69/2017 zmena TKR/302 GeCom, s.r.o.
TKR/302/RZL/44/2019 zmena TKR/302 GeCom, s.r.o.
TKR/302/RZL/137/2013 zmena TKR/302 GeCom, s.r.o.
TKR/301/ROL/2/2019 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/301 Obec Vrbovce
TKR/300/RZL/54/2017 zmena TKR/300 SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o.
TKR/300/RZL/083/2013 zmena TKR/300 SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o.
TKR/293/RZL/6/2015 zmena TKR/293 3o media, s.r.o.
TKR/293/RZL/39/2019 zmena TKR/293 3o media, s.r.o.
TKR/293/RZL/34/2017 zmena TKR/293 3o media, s.r.o.
TKR/293/RZL/26/2018 zmena TKR/293 3o media, s.r.o.
TKR/293/RZL/028/2014 zmena TKR/293 3o media, s.r.o
TKR/293/RZL/021/2013 zmena TKR/293 3o media, s.r.o.
TKR/293/RZL/021/2013 zmena TKR/293 3o media, s.r.o.
TKR/291/RZL/15/2017 zmena TKR/291 ISPER, s. r. o.
TKR/290/RZL/66/2018 zmena TKR/290 TES Media, s. r. o.
TKR/290/RZL/58/2019 zmena TKR/290 TES Media, s. r. o.
TKR/290/RZL/57/2015 zmena TKR/290 TES Media, s. r. o.
TKR/290/RZL/47/2016 zmena TKR/290 TES Media, s. r. o.
TKR/290/RZL/23/2017 zmena TKR/290 TES Media, s. r. o.
TKR/290/RZL/075/2013 zmena TKR/290 TES Media, s. r. o.
TKR/290/RZL/062/2014 zmena TKR/290 TES Media, s. r. o.
TKR/289/ROL/7/2015 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/289 OptoSat, s. r. o.
TKR/288/RZL/93/2013 zmena TKR/288 Kúpele Trenčianske Teplice a.s.
TKR/288/RZL/20/2016 zmena TKR/288 Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
TKR/287/ROL/5/2017 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/287 Obec Nižná
TKR/282/RZL/52/2018 zmena TKR/282 DSI DATA s.r.o.
TKR/282/RZL/46/2016 zmena TKR/282 DSI DATA s.r.o.
TKR/282/RZL/40/2017 zmena TKR/282 DSI DATA s.r.o.
TKR/282/RZL/33/2019 zmena TKR/282 DSI DATA, a.s.
TKR/282/RZL/26/2015 zmena TKR/282 DSI DATA s.r.o.
TKR/282/RZL/103/2012 zmena TKR/282 DSI DATA s.r.o.
TKR/282/RZL/079/2014 zmena TKR/282 DSI DATA s.r.o.
TKR/282/RZL/038/2013 zmena TKR/282 DSI DATA s.r.o.
TKR/279/RZL/39/2017 zmena TKR/279 Drahoslav Černušák
TKR/279/RZL/3/2015 zmena TKR/279 Drahoslav Černušák
TKR/279/RZL/21/2018 zmena TKR/279 Drahoslav Cernušák
TKR/279/RZL/10/2019 zmena TKR/279 Drahoslav Cernušák
TKR/279/RZL/030/2014 zmena TKR/279 Drahoslav Černušák
TKR/279/RZL/022/2013 zmena TKR/279 Drahoslav Černušák
TKR/278/ROL/008/2013 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/278 CondorNet, s.r.o.
TKR/275/RZL/64/2016 zmena TKR/275 SWAN Mobile, a.s.
TKR/275/RZL/069/2013 zmena TKR/275 SWAN, a.s.
TKR/272/RZL/35/2015 zmena TKR/272 Slovanet, a.s.
TKR/272/RZL/2/2015 zmena TKR/272 Slovanet, a.s.
TKR/272/RZL/150/2013 udelenie TKR/272 Slovanet, a.s.
TKR/272/RZL/123/2013 zmena TKR/272 Slovanet, a.s.
TKR/272/RZL/099/2014 zmena TKR/272 Slovanet, a.s.
TKR/272/RZL/087/2014 zmena TKR/272 Slovanet, a.s.
TKR/272/RZL/081/2014 zmena TKR/272 Slovanet, a.s.
TKR/272/RZL/036/2013 zmena TKR/272 Slovanet, a.s.
TKR/27/RZL/42/2015 zmena TKR/27 MARTICO s.r.o.
TKR/27/RZL/42/2015 zmena TKR/27 MARTICO s.r.o.
TKR/27/RZL/37/2018 udelenie TKR/27 MARTICO, s.r.o.
TKR/27/RZL/037/2014 zmena TKR/27 MARTICO s.r.o.
TKR/27/RZL/017/2013 zmena TKR/27 MARTICO s.r.o.
TKR/260/ROL/024/2012 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/260 Roman Papšo Computer Mix
TKR/257/RZL/88/2018 zmena TKR/257 Orange Slovensko, a.s.
TKR/257/RZL/70/2018 udelenie TKR/257 Orange Slovensko, a.s.
TKR/257/RZL/60/2017 zmena TKR/257 Orange Slovensko, a.s.
TKR/257/RZL/27/2015 zmena TKR/257 Orange Slovensko, a.s.
TKR/257/RZL/19/2016 zmena TKR/257 Orange Slovensko, a.s.
TKR/257/RZL/076/2014 zmena TKR/257 Orange Slovensko, a.s.
TKR/256/RZL/107/2012 zmena TKR/256 PROGRES – TS s.r.o.
TKR/255/RZL/85/2017 zmena TKR/255 Slovak Telekom, a.s.
TKR/255/RZL/75/2018 zmena TKR/255 Slovak Telekom, a.s.
TKR/255/RZL/72/2019 zmena TKR/255 Slovak Telekom, a.s.
TKR/255/RZL/139/2014 zmena TKR/255 Slovak Telekom, a.s.
TKR/254/RZL/66/2017 zmena TKR/254 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
TKR/254/RZL/66/2015 zmena TKR/254 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
TKR/254/RZL/59/2016 zmena TKR/254 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
TKR/254/RZL/28/2020 zmena TKR/254 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
TKR/254/RZL/1/2016 zmena TKR/254 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
TKR/254/RZL/1/2016 zmena TKR/254 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
TKR/254/RZL/093/2014 zmena TKR/254 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
TKR/254/RZL/082/2013 udelenie TKR/254 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
TKR/253/RZL/58/2016 zmena TKR/253 STASTEL, s.r.o.
TKR/253/RZL/41/2019 zmena TKR/253 STASTEL, s.r.o.
TKR/253/RZL/35/2017 zmena TKR/253 STASTEL, s.r.o.
TKR/253/RZL/033/2013 zmena TKR/253 STASTEL, s.r.o.
TKR/253/RZL/011/2014 zmena TKR/253 STASTEL, s.r.o.
TKR/249/RZL/100/2012 zmena TKR/249 Termosat s.r.o.
TKR/249/ROL/025/2012 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/249 TERMOSAT, spol. s r.o.
TKR/247/ROL/004/2014 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/247 e-Net, s.r.o.
TKR/243/RZL/79/2016 zmena TKR/243 TV – SKV s.r.o.
TKR/243/RZL/19/2019 zmena TKR/243 TV – SKV s.r.o.
TKR/243/RZL/15/2018 zmena TKR/243 TV – SKV s.r.o.
TKR/243/RZL/003/2013 zmena TKR/243 TV – SKV s.r.o.
TKR/239/RZL/9/2018 zmena TKR/239 ANTIK Telecom s.r.o.
TKR/239/RZL/51/2017 zmena TKR/239 ANTIK Telecom s.r.o.
TKR/239/RZL/37/2016 zmena TKR/239 ANTIK Telecom s.r.o.
TKR/239/RZL/30/2015 zmena TKR/239 ANTIK Telecom s.r.o.
TKR/239/RZL/159/2013 zmena TKR/239 ANTIK Telecom s.r.o.
TKR/239/RZL/080/2014 zmena TKR/239 ANTIK Telecom s.r.o.
TKR/235/RZL/51/2015 zmena TKR/235 Laštek s.r.o.
TKR/235/RZL/060/2014 zmena TKR/235 Laštek s.r.o.
TKR/235/dROL/06/2016 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/235 Laštek s.r.o.
TKR/233/RZL/8/2019 zmena TKR/233 Družstvo BELSAT
TKR/233/RZL/54/2018 zmena TKR/233 Družstvo BELSAT
TKR/233/RZL/4/2017 zmena TKR/233 Družstvo BELSAT
TKR/233/RZL/4/2015 zmena TKR/233 Družstvo BELSAT
TKR/233/RZL/3/2016 zmena TKR/233 Družstvo BELSAT
TKR/233/RZL/3/2016 zmena TKR/233 Družstvo BELSAT
TKR/233/RZL/004/2014 zmena TKR/233 Družstvo BELSAT
TKR/232/RZL/65/2018 zmena TKR/232 OBEC SAT s.r.o.
TKR/232/RZL/10/2017 zmena TKR/232 OBEC SAT s.r.o.
TKR/230/ROL/11/2019 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/230 Kalná KTR, s.r.o.
TKR/229/ROL/14/2020 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/229 Stavebné bytové družstvo I., Košice
TKR/227/ROL/6/2015 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/227 Ing. Martin Brodnan - ANTECH
TKR/226/ROL/10/2019 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/226 MIKOTEL, s.r.o.
TKR/225/ROL/7/2019 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/225 KTR, s.r.o.
TKR/224/RZL/48/2015 zmena TKR/224 KÁBEL - KLUKNAVA s.r.o.
TKR/224/RZL/21/2017 zmena TKR/224 KÁBEL - KLUKNAVA s.r.o.
TKR/224/RZL/18/2019 zmena TKR/224 KÁBEL - KLUKNAVA s.r.o.
TKR/224/RZL/17/2018 zmena TKR/224 KÁBEL - KLUKNAVA s.r.o.
TKR/224/RZL/038/2014 zmena TKR/224 KÁBEL - KLUKNAVA s.r.o.
TKR/224/RZL/012/2013 zmena TKR/224 KÁBEL - KLUKNAVA s.r.o.
TKR/223/ROL/6/2017 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/223 Ing. Miroslav Bobák
TKR/215/RZL/50/2018 zmena TKR/215 S – Team, s.r.o.
TKR/215/RZL/094/2012 zmena TKR/215 S-Team, s.r.o.
TKR/215/RZL/004/2013 zmena TKR/215 S-Team, s.r.o.
TKR/213/RZL/41/2016 zmena TKR/213 Správcovské bytové družstvo IV Košice
TKR/213/RZL/14/2017 zmena TKR/213 Správcovské bytové družstvo IV Košice
TKR/213/RZL/12/2019 zmena TKR/213 Správcovské bytové družstvo IV Košice
TKR/209/RZL/5/2018 zmena TKR/209 Ing. Ján Gnojcák - ELEKTROSERVIS
TKR/209/RZL/23/2019 zmena TKR/209 Ing. Ján Gnojcák - ELEKTROSERVIS
TKR/209/RZL/19/2017 zmena TKR/209 Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS
TKR/209/RZL/045/2013 zmena TKR/209 Ing. Ján Gnojcák – ELEKTROSERVIS
TKR/209/RZL/035/2014 zmena TKR/209 Ing. Ján Gnojcák – ELEKTROSERVIS
TKR/208/ROL/7/2018 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/208 MsBP Servis, s.r.o.
TKR/207/ROL/022/2012 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/207 Katarína Macová – MULTICHANNEL
TKR/204/RZL/46/2015 zmena TKR/204 TV TV, spol. s r.o.
TKR/204/RZL/32/2019 zmena TKR/204 TV TV, spol. s r.o., Trebišov
TKR/204/RZL/018/2013 zmena TKR/204 TV TV, spol. s r.o.
TKR/203/RZL/84/2017 zmena TKR/203 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
TKR/203/RZL/79/2015 zmena TKR/203 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
TKR/203/RZL/71/2019 zmena TKR/203 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
TKR/203/RZL/67/2015 zmena TKR/203 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
TKR/203/RZL/39/2018 zmena TKR/203 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
TKR/203/RZL/101/2013 zmena TKR/203 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
TKR/203/RZL/051/2014 udelenie TKR/203 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
TKR/202/RZL/13/2015 zmena TKR/202 TV Štrba, s.r.o.
TKR/202/RZL/113/2016 zmena TKR/202 TV Štrba, s.r.o.
TKR/202/RZL/037/2013 zmena TKR/202 TV Štrba, s.r.o.
TKR/198/RZL/040/2014 zmena TKR/198 Robert Huszti
TKR/198/ROL/10/2015 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/198 Robert Huszti
TKR/196/RZL/31/2017 zmena TKR/196 ATS Slovakia, s.r.o.
TKR/196/RZL/24/2019 zmena TKR/196 ATS Slovakia, s.r.o.
TKR/196/RZL/023/2013 zmena TKR/196 ATS Slovakia, s.r.o.
TKR/196/RZL/017/2014 zmena TKR/196 ATS Slovakia, s.r.o.
TKR/196/RZL/017/2014 zmena TKR/196 ATS Slovakia, s.r.o.
TKR/191/ROL/1/2017 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/191 Káblová televízia – Bánov s.r.o.
TKR/189/RZL/17/2015 zmena TKR/189 TS, s.r.o.
TKR/189/RZL/035/2013 zmena TKR/189 TS, s.r.o.
TKR/189/RZL/013/2014 udelenie TKR/189 TS, s.r.o.
TKR/188/ROL/9/2018 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/188 Jozef Micini –KÁBLOVÁ TELEVÍZIA
TKR/187/RZL/27/2017 zmena TKR/187 Káblová televízia Komjatice s.r.o.
TKR/187/RZL/17/2016 zmena TKR/187 Káblová televízia Komjatice s.r.o.
TKR/187/RZL/071/2013 zmena TKR/187 Káblová televízia Komjatice s.r.o.
TKR/187/ROL/4/2019 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/187 Káblová televízia Komjatice s.r.o.
TKR/185/RZL/37/2015 zmena TKR/185 Okresné stavebné bytové družstvo
TKR/185/RZL/008/2013 zmena TKR/185 Okresné stavebné bytové družstvo
TKR/183/RZL/046/2013 zmena TKR/183 PO-MA, spol. s r.o.
TKR/183/RZL/010/2014 zmena TKR/183 PO-MA, spol. s r.o.
TKR/183/ROL/1/2015 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/183 PO-MA, spol. s r.o.
TKR/181/RZL/110/2014 zmena TKR/181 Ing. Peter Babic
TKR/179/RZL/51/2018 zmena TKR/179 KABEL TELEKOM, s.r.o.
TKR/178/RZL/109/2017 zmena TKR/178 NITRANET, s. r. o.
TKR/178/RZL/080/2013 zmena TKR/178 Nitranet, s.r.o.
TKR/176/RZL/074/2013 zmena TKR/176 BENET, s.r.o.
TKR/176/RZL/023/2014 zmena TKR/176 BENET, s.r.o.
TKR/176/ROL/2/2017 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/176 BENET, s.r.o.
TKR/174/RZL/49/2020 zmena TKR/174 SLUŽBYT, s.r.o.
TKR/174/RZL/46/2019 zmena TKR/174 SLUŽBYT, s.r.o.
TKR/173/RZL/65/2016 zmena TKR/173 Kabel TV Močenok, s.r.o.
TKR/173/RZL/024/2014 zmena TKR/173 Kabel TV Mocenok, s.r.o.
TKR/173/RZL/016/2013 zmena TKR/173 Kabel TV Močenok, s.r.o.
TKR/169/RZL/018/2014 zmena TKR/169 Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
TKR/169/RZL/015/2013 zmena TKR/169 Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
TKR/164/ROL/027/2012 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/164 KID, a.s.
TKR/161/RZL/65/2015 zmena TKR/161 Trnavatel, spol. s r.o.
TKR/161/RZL/2/2016 zmena TKR/161 Trnavatel, spol. s r.o.
TKR/161/RZL/2/2016 zmena TKR/161 Trnavatel, spol. s r.o.
TKR/161/RZL/094/2014 zmena TKR/161 Trnavatel, spol. s r.o.
TKR/161/RZL/056/2013 zmena TKR/161 Trnavatel, spol. s r.o.
TKR/158/RZL/041/2013 zmena TKR/158 MIPAS s.r.o.
TKR/156/RZL/029/2013 zmena TKR/156 Dušan - Sika - STELAR
TKR/155/RZL/21/2016 zmena TKR/155 K T R, s.r.o.
TKR/155/RZL/026/2014 zmena TKR/155 KTR, s.r.o.
TKR/155/RZL/006/2013 zmena TKR/155 KTR, s.r.o.
TKR/155/ROL/11/2017 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/155 K T R, s.r.o.
TKR/150/RZL/71/2016 zmena TKR/150 CARISMA, spol. s r.o.
TKR/150/RZL/59/2018 zmena TKR/150 CARISMA, spol. s r.o.
TKR/150/RZL/38/2017 zmena TKR/150 CARISMA, spol. s r.o.
TKR/150/RZL/32/2017 zmena TKR/150 CARISMA, spol. s r.o.
TKR/150/RZL/20/2015 zmena TKR/150 CARISMA, spol. s r.o.
TKR/150/RZL/20/2015 zmena TKR/150 CARISMA, spol. s r.o.
TKR/150/RZL/128/2014 zmena TKR/150 CARISMA, spol. s r.o.
TKR/150/RZL/053/2014 zmena TKR/150 CARISMA, spol. s r.o.
TKR/150/RZL/036/2014 zmena TKR/150 CARISMA, spol. s r.o.
TKR/150/RZL/026/2013 zmena TKR/150 CARISMA, spol. s r.o.
TKR/143/RZL/51/2019 zmena TKR/143 T.F.M., spol. s r.o.
TKR/143/RZL/34/2015 zmena TKR/143 T.F.M., spol. s r.o.
TKR/143/RZL/025/2014 zmena TKR/143 T.F.M., spol. s r.o.
TKR/134/RZL/7/2017 zmena TKR/134 Ján Gregor
TKR/134/RZL/103/2017 zmena TKR/134 Ján Gregor
TKR/134/RZL/086/2015 zmena TKR/134 Ján Gregor
TKR/134/RZL/063/2014 zmena TKR/134 Ján Gregor
TKR/131/RZL/29/2017 zmena TKR/131 Stavebné bytové družstvo Fiľakovo
TKR/131/RZL/25/2019 zmena TKR/131 Stavebné bytové družstvo Filakovo
TKR/131/RZL/18/2016 zmena TKR/131 Stavebné bytové družstvo Fiľakovo
TKR/131/RZL/12/2018 zmena TKR/131 Stavebné bytové družstvo Filakovo
TKR/131/RZL/11/2015 zmena TKR/131 Stavebné bytové družstvo Filakovo
TKR/131/RZL/055/2013 zmena TKR/131 Stavebné bytové družstvo Fiľakovo
TKR/131/RZL/016/2014 zmena TKR/131 Stavebné bytové družstvo Fiľakovo
TKR/130/RZL/075/2014 zmena TKR/130 Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov
TKR/130/ROL/5/2016 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/130 Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov
TKR/127/RZL/47/2015 zmena TKR/127 TV TV, spol. s r.o.
TKR/127/RZL/31/2019 zmena TKR/127 TV TV, spol. s r.o. Trebišov
TKR/127/RZL/019/2013 zmena TKR/127 TV TV, spol. s r.o.
TKR/121/RZL/57/2017 zmena TKR/121 SATRO s.r.o.
TKR/121/RZL/53/2019 zmena TKR/121 SATRO s.r.o.
TKR/121/RZL/36/2018 zmena TKR/121 SATRO s.r.o.
TKR/121/RZL/29/2015 zmena TKR/121 SATRO s.r.o.
TKR/121/RZL/16/2016 zmena TKR/121 SATRO s.r.o.
TKR/121/RZL/039/2013 zmena TKR/121 SATRO s.r.o.
TKR/121/RZL/008/2014 zmena TKR/121 SATRO s.r.o.
TKR/117/RZL/022/2014 zmena TKR/117 INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o.
TKR/117/ROL/8/2018 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/117 INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o.
TKR/114/RZL/8/2018 zmena TKR/114 Televízne káblové rozvody, spol. s r.o.
TKR/114/RZL/68/2017 zmena TKR/114 Televízne káblové rozvody, spol. s r.o.
TKR/113/RZL/41/2017 zmena TKR/113 BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
TKR/113/RZL/38/2015 zmena TKR/113 BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
TKR/113/RZL/22/2019 zmena TKR/113 BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
TKR/113/RZL/22/2019 zmena TKR/113 BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
TKR/113/RZL/16/2018 zmena TKR/113 BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
TKR/113/RZL/053/2013 zmena TKR/113 BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
TKR/107/RZL/93/2017 zmena TKR/107 VARES, s.r.o.
TKR/107/RZL/56/2018 zmena TKR/107 VARES, s.r.o.
TKR/107/RZL/3/2019 zmena TKR/107 VARES, s.r.o.
TKR/107/RZL/129/2013 zmena TKR/107 Vares, s.r.o.
TKR/107/RZL/126/2012 zmena TKR/107 VARES, s.r.o.
TKR/107/RZL/114/2013 zmena TKR/107 Vares, s.r.o.
TKR/104/RZL/43/2015 zmena TKR/104 KABSEN, s.r.o.
TKR/104/RZL/28/2017 zmena TKR/104 KABSEN, s.r.o.
TKR/104/RZL/11/2018 zmena TKR/104 KABSEN, s.r.o.
TKR/104/RZL/028/2013 zmena TKR/104 KABSEN, s.r.o.
TKR/104/RZL/020/2014 zmena TKR/104 KABSEN, s.r.o.
TKR/102/RZL/60/2018 zmena TKR/102 Holkatel, spol. s r.o.
TKR/102/RZL/20/2017 zmena TKR/102 Holkatel, spol. s r.o.
TKR/102/RZL/11/2019 zmena TKR/102 Holkatel, spol. s r.o.
TKR/102/RZL/027/2014 zmena TKR/102 Holkatel, spol. s r.o.
TKR/102/RZL/013/2013 zmena TKR/102 Holkatel, spol. s r.o.
TKR/101/ROL/008/2014 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/101 Jana Revická - INŠTAL
TKR/100/RZL/80/2018 zmena TKR/100 Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote
TKR/100/RZL/45/2016 zmena TKR/100 Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote
TKR/100/RZL/42/2018 zmena TKR/100 Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote
TKR/100/RZL/33/2017 zmena TKR/100 Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote
TKR/100/RZL/102/2013 zmena TKR/100 Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote
TKR/100/RZL/046/2014 zmena TKR/100 Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote
TKR/100/ROL/6/2019 odňatie/zrušenie na žiadosť TKR/100 Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote
TD/99/RZL/049/2013 zmena TD/99 Progres-T, s.r.o.
TD/99/RUS/03/2013 udelenie TD/99 Progres-T, s.r.o.; Ing. Marián Kutaj; Vera Kutajová
TD/96/TD/116/TD/126/RZL/82/2015 zmena TD/96; TD/116; TD/126 Slovak Sport, s.r.o.
TD/90/RZL/48/2019 zmena TD/90 TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce
TD/90/RZL/30/2019 zmena TD/90 TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce
TD/90/RZL/062/2015 zmena TD/90 TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce
TD/89/ROL/8/2017 odňatie/zrušenie na žiadosť TD/89 E L E C T R I S spol. s.r.o.
TD/85/RZL/57/2016 zmena TD/85 ANTIK Telecom s.r.o.
TD/82//RZL/057/2013 zmena TD/82 Antik Telecom s.r.o.
TD/82//RZL/057/2013 zmena TD/82 Antik Telecom s.r.o.
TD/8/RZL/23/2015 zmena TD/8 Spartak TV, s.r.o.
TD/8/RZL/082/2014 zmena TD/8 Spartak TV, s.r.o.
TD/8/RZL/082/2014 zmena TD/8 Spartak TV, s.r.o.
TD/75/RZL/38/2016 zmena TD/75 ANTIK Telecom s.r.o.
TD/73/RZL/110/2015 zmena TD/73 ANTIK Telecom s.r.o.
TD/71/RZL/36/2016 zmena TD/71 Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
TD/71/RZL/31/2018 zmena TD/71 Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
TD/70/RZL/35/2016 zmena TD/70 Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
TD/70/RZL/30/2018 zmena TD/70 Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
TD/7/RZL/95/2015 zmena TD/7 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
TD/7/RZL/85/2016 zmena TD/7 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
TD/7/RZL/78/2019 zmena TD/7 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
TD/7/RZL/102/2014 zmena TD/7 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
TD/7/RZL/101/2012 zmena TD/7 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
TD/7/RZL/067/2013 zmena TD/7 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
TD/69/RZL/34/2016 zmena TD/69 Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
TD/69/RZL/29/2018 zmena TD/69 Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
TD/68/RZL/33/2016 zmena TD/68 Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
TD/68/RZL/28/2018 zmena TD/68 Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
TD/67/RZL/32/2016 zmena TD/67 Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
TD/67/RZL/27/2018 zmena TD/67 Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
TD/58/RZL/110/2013 zmena TD/58 GAYA, s.r.o.
TD/58/RZL/104/2012 zmena TD/58 GAYA, s.r.o.
TD/57/RZL/48/2017 zmena TD/57 Carisma tv, s. r. o.
TD/56/RZŽ/12/2016 zamietnutie TD/56 CREATV spol. s r.o.
TD/56/RZL/82/2018 zmena TD/56 TV KOŠICE: DNES s.r.o.
TD/56/RZL/81/2017 zmena TD/56 CREATV spol. s r.o.
TD/56/RZL/73/2018 zmena TD/56 TV KOŠICE: DNES s.r.o.
TD/56/RZL/115/2017 zmena TD/56 TV KOŠICE: DNES s. r. o.
TD/56/RUS/2/2018 udelenie TD/56 TV KOŠICE: DNES s.r.o.; Eva Dekanovská; Marcel Dekanovský; KOŠICE: DNES PUBLISHING, družstvo; KOŠICE: DNES RIGHT, družstvo
TD/56/RUS/2/2015 udelenie TD/56 CREATV spol. s.r.o.; Marcel Děkanovský; Eva Děkanovská; KRATKY GLOBAL: PUBLISHING, družstvo
TD/55/ROL/13/2015 odňatie/zrušenie na žiadosť TD/55 JASLAM, s.r.o.
TD/54/RZL/79/2019 zmena TD/54 Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.
TD/52/RZL/74/2019 zmena TD/52 seven media s.r.o.
TD/51/ROL/010/2014 odňatie/zrušenie na žiadosť TD/51 REGIONMEDIA, s.r.o.
TD/50/TD/51/RUS/001/2014 udelenie TD/50; TD/51 REGIONMEDIA, s.r.o.; Pavol Galbavý; Ing. Peter Chmela
TD/47/RZL/84/2016 zmena TD/47 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
TD/47/RZL/83/2020 zmena TD/47 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
TD/47/RZL/76/2019 zmena TD/47 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
TD/47/RZL/113/2012 zmena TD/47 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
TD/47/RZL/104/2015 zmena TD/47 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
TD/47/RZL/103/2016 zmena TD/47 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
TD/47/RZL/103/2014 zmena TD/47 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
TD/47/RZL/066/2013 zmena TD/47 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
TD/44/ROL/005/2014 odňatie/zrušenie na žiadosť TD/44 Ján Kadlečovič
TD/43/ROL/009/2013 odňatie/zrušenie na žiadosť TD/43 PROGRES MALACKY, spol. s r.o.
TD/36/RZL/092/2014 zmena TD/36 TV ORAVIA s.r.o.
TD/35/TD/127/TD/128/TD/129/TD/217/RZL/84/2020 zmena TD/35; TD/127; TD/128; TD/129; TD/217 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
TD/35/RZL/121/2014 zmena TD/35 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
TD/35/RZL/003/2014 zmena TD/35 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
TD/30/ROL/005/2013 odňatie/zrušenie na žiadosť TD/30 AGENTURA S, s.r.o.
TD/3/RZL/94/2016 zmena TD/3 Rozhlas a televízia Slovenska
TD/26/ROL/007/2014 odňatie/zrušenie na žiadosť TD/26 SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.
TD/25/ROL/006/2014 odňatie/zrušenie na žiadosť TD/25 L & L Media s.r.o.
TD/24/RZL/078/2013 zmena TD/24 Novocentrum Nové Zámky a.s.
TD/235/2020 udelenie TD/235 Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o.
TD/230/2020 udelenie TD/230 ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s.r.o.
TD/227/2020 udelenie TD/227 IFC MEDIA, s.r.o.
TD/227/2020 udelenie TD/227 IFC MEDIA, s.r.o.
TD/220/2019 udelenie TD/220 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o.
TD/217/2019 udelenie TD/217 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
TD/215/2019 udelenie TD/215 Martin Vaľko, ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ
TD/214/2019 udelenie TD/214 Infopark, s.r.o.
TD/213/2019 udelenie T D / 213 Grand Cru Media s.r.o.
TD/212/2019 udelenie TD/212 KABELTELSAT s.r.o.
TD/211/2019 udelenie T D / 2 1 1 Kinet Inštal s.r.o.
TD/21/ROL/013/2013 odňatie/zrušenie na žiadosť TD/21 Teledata, s.r.o.
TD/209/2019 udelenie TD/209 SLUŽBYT s. r. o.
TD/208/2019 udelenie TD/208 MEGA MAX MEDIA, s.r.o.
TD/207/RZL/73/2019 zmena TD/207 K T R, s.r.o.
TD/207/2019 udelenie TD/207 K T R, s.r.o.
TD/205/2018 udelenie TD/205 LOGOS MEDIA, s.r.o.
TD/203/2018 udelenie TD/203 LOGOS MEDIA, s.r.o.
TD/202/2018 udelenie TD/202 LOGOS MEDIA, s.r.o.
TD/201/2018 udelenie TD/201 LOGOS MEDIA, s.r.o.
TD/200/2018 udelenie TD/200 Televízia SLOVAN, s.r.o.
TD/199/2018 udelenie TD/199 Púchovská kultúra, s. r. o.
TD/197/RUS/7/2018 udelenie TD/197 ASTEON Trade, s.r.o.; McGrath & Arthur s.r.o.; Ing. Michal Mišík
TD/196/2018 udelenie TD/ 1 9 6 CE MEDIA s.r.o.
TD/195/ROL/19/2019 odňatie/zrušenie na žiadosť TD/195 Kinet Inštal s.r.o.
TD/193/2018 udelenie TD/193 Radoslav Haring
TD/192/2017 udelenie TD/192 NITRANET, s.r.o.
TD/191/2017 udelenie TD/191 ptatelier s.r.o.
TD/189/RZL/87/2018 udelenie TD/189 Mediaworks s.r.o.
TD/189/2017 udelenie TD/189 Mediaworks, s.r.o.
TD/188/2017 udelenie TD/188 TELECOM TKR, s.r.o.
TD/187/2017 udelenie TD/187 Púchovská kultúra, s.r.o.
TD/186/2017 udelenie TD/186 rEhit s.r.o.
TD/185/2017 udelenie TD/185 NTVS, s.r.o.
TD/184/2017 udelenie TD/184 Gúta TV s.r.o.
TD/183/2017 udelenie TD/183 PO-MA, spol. s r.o.
TD/182/2017 udelenie TD/182 OTS, s.r.o.
TD/181/RZL/7/2019 zmena TD/181 Stredoslovenská televízia, s.r.o.
TD/181/RZL/112/2017 zmena TD/181 Stredoslovenská televízia, s.r.o.
TD/181/2016 udelenie TD/181 Stredoslovenská televízia, s.r.o.
TD/180/RZL/70/2019 zmena TD/180 KREOS, s.r.o.
TD/180/RZL/14/2019 zmena TD/180 KREOS, s.r.o.
TD/180/RZL/108/2017 zmena TD/180 KREOS, s.r.o.
TD/180/2016 udelenie TD/180 KREOS, s.r.o.
TD/179/RZL/1/2017 zmena TD/179 SURANY.NET s.r.o.
TD/179/2016 udelenie TD/179 SURANY.NET s.r.o.
TD/178/2016 udelenie TD/178 See & Go, s.r.o.
TD/177/RZL/79/2017 zmena TD/177 Raj Production, s.r.o.
TD/177/RZL/79/2017 zmena TD/177 Raj Production, s.r.o.
TD/177/RUS/5/2020 zmena TD/177 Raj Production, s.r.o.; MATEA, s.r.o.; Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť
TD/177/2016 udelenie TD/177 Raj Production, s.r.o.
TD/176/2016 udelenie TD/176 KABEL TELEKOM, s.r.o.
TD/175/2016 udelenie TD/175 Golf Zone Slovakia, s.r.o.
TD/174/RZL/99/2016 zmena TD/174 Elements Channel, s. r. o.
TD/174/RZL/106/2016 zmena TD/174 Elements Channel, s. r. o.
TD/174/2016 udelenie TD/174 Elements Channel, s. r. o.
TD/173/2016 udelenie TD/173 MANIN PB, s.r.o.
TD/172/2016 udelenie TD/172 TES Media, s.r.o.
TD/171/2016 udelenie TD/171 Arena TV, s.r.o.
TD/170/2016 udelenie TD/170 Arena TV, s.r.o.
TD/17/RZL/83/2016 zmena TD/17 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
TD/17/RZL/105/2015 zmena T/41; TD/17 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
TD/169/2016 udelenie TD/169 Arena TV, s.r.o.
TD/168/2016 udelenie TD/168 Arena TV, s.r.o.
TD/167/2016 udelenie TD/167 Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné
TD/166/RZL/16/2017 zmena TD/166 ISPER, s. r. o.
TD/166/2016 udelenie TD/166 ISPER s. r. o.
TD/165/RZL/123/2016 zmena TD/165 LifeTv s.r.o.
TD/165/RZL/113/2017 zmena TD/165 Life TV s.r.o.
TD/165/2016 udelenie TD/165 LifeTV s.r.o.
TD/164/2016 udelenie TD/164 Západoslovenská televízia s.r.o.
TD/163/RZL/39/2020 zmena TD/163 PHONOTEX s. r.o.
TD/163/2016 udelenie TD/163 PHONOTEX spol. s r.o.
TD/162/2015 udelenie TD/162 SLUŽBYT s. r. o.
TD/161/RZL/68/2020 zmena TD/161 1. Humenská, a.s.
TD/161/RZL/54/2016 zmena TD/161 1. Humenská a.s.
TD/161/2015 udelenie TD/161 1. Humenská a.s.
TD/158/RZL/107/2015 zmena TD/158 TV PIEŠTANY production, s.r.o.
TD/156/2015 udelenie TD/156 TV Levoca, spolocnost s rucením obmedzeným
TD/155/2015 udelenie TD/155 TV Central, s.r.o.
TD/154/2015 udelenie TD/154 TV Central, s.r.o.
TD/151/RZL/26/2019 zmena TD/151 TV Karpaty, s.r.o.
TD/151/2015 udelenie TD/151 TV REAL, s.r.o.
TD/150/TD/164/RZL/76/2017 zmena TD/150; TD/164 Západoslovenská televízia s.r.o.
TD/150/TD/164/RZL/107/2017 zmena TD/150; TD/164 Západoslovenská televízia s.r.o.
TD/150/TD/164/RUS/1/2016 udelenie TD/150; TD/164 Západoslovenská televízia s.r.o.; Ing. Juraj Chromík; Ing. Peter Prokopčák; Marin Pavletić
TD/150/RZL/8/2016 zmena TD/150 Západoslovenská televízia s.r.o.
TD/150/2015 udelenie TD/150 Západoslovenská televízia s.r.o.
TD/148/2015 udelenie TD/148 MAC TV s.r.o.
TD/147/2015 udelenie TD/147 G.I.G. road rescue s.r.o.
TD/146/2014 udelenie TD/146 TV REGION spol. s r.o.
TD/144/2014 udelenie TD/144 MAC TV s.r.o.
TD/143/RZL/40/2019 zmena TD/143 City TV, s.r.o.
TD/143/2014 udelenie TD/143 City TV, s.r.o.
TD/141/2014 udelenie TD/141 Novo dubnická dražobná, s.r.o.
TD/140/2014 udelenie TD/140 Káblová televízia - Bánov s.r.o.
TD/14/RZL/75/2016 zmena TD/14 C.E.N. s.r.o.
TD/14/RZL/2/2021 zmena TD/14 C.E.N. s r.o.
TD/14/RZL/119/2016 zmena TD/14 C.E.N. s.r.o.
TD/14/RZL/108/2016 zmena TD/14 C.E.N. s.r.o.
TD/14/RZL/050/2014 zmena TD/14 C.E.N. s.r.o.
TD/14/RZL/050/2014 zmena TD/14 C.E.N. s.r.o.
TD/14//RZL/070/2013 zmena TD/14 C.E.N. s.r.o.
TD/139/2014 udelenie TD/139 Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS
TD/138/2014 udelenie TD/138 NOTA FILM s.r.o.
TD/137/ROL/13/2017 odňatie/zrušenie na žiadosť TD/137 BodvaTel s.r.o.
TD/136/2014 udelenie TD/136 3o media, s.r.o.
TD/135/RZL/112/2016 zmena TD/135 TV Štrba, s.r.o.
TD/135/2014 udelenie TD/135 TV Štrba, s.r.o.
TD/134/2014 udelenie TD/134 ZOE MEDIA, s. r. o.
TD/132/2014 udelenie TD/132 Televízia Turiec, s.r.o.
TD/131/RZŽ/1/2016 zamietnutie TD/131 Martin Valko ZEMPLÍNSKA PRODUKCNÁ SPOLOCNOST
TD/131/RZL/87/2017 zmena TD/131 Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ
TD/131/RZL/4/2018 zmena TD/131 Martin Valko ZEMPLÍNSKA PRODUKCNÁ SPOLOCNOST
TD/131/2014 udelenie TD/131 Martin Valko ZEMPLÍNSKA PRODUKCNÁ SPOLOCNOST
TD/130/2013 udelenie TD/130 Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
TD/13/RZL/72/2015 zmena TD/13 TV Karpaty, s.r.o.
TD/129/RZL/120/2014 zmena TD/129 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
TD/129/2013 udelenie TD/129 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
TD/128/RZL/123/2014 zmena TD/128 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
TD/128/RZL/100/2014 zmena TD/128 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
TD/128/2013 udelenie TD/128 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
TD/127/RZL/122/2014 zmena TD/127 DIGI SLOVAKIA, s.r.o
TD/127/2013 udelenie TD/127 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
TD/126/2013 udelenie TD/126 Slovak Sport, s.r.o.
TD/125/2013 udelenie TD/125 Káblová televízia Komjatice s.r.o.
TD/124/RZL/72/2016 zmena TD/124 PHONOTEX spol. s r.o.
TD/124/RZL/48/2016 zmena TD/124 PHONOTEX spol. s r.o.
TD/124/RZL/101/2018 zmena TD/124 PHONOTEX spol. s r.o.
TD/124/2013 udelenie TD/124 PHONOTEX spol. s r.o.
TD/123/RZL/81/2018 zmena TD/123 3M media, s.r.o.
TD/123/2013 udelenie TD/123 3M media, s.r.o.
TD/122/ROL/8/2016 odňatie/zrušenie na žiadosť TD/122 MAC TV s.r.o.
TD/122/2013 udelenie TD/122 MAC TV s.r.o.
TD/121/RZL/80/2019 zmena TD/121 TES Media, s.r.o.
TD/121/2013 udelenie TD/121 TES Media, s.r.o.
TD/120/2013 udelenie TD/120 Lugera Holding, s. r. o.
TD/119/RUS/8/2014 udelenie TD/119 Lotos Plus, s.r.o.; Karol Slaninka; Technický a medicínsky znalecký ústav a.s.; RNDr. Jaroslav Pecho
TD/119/RPK/4/2016 zastavenie správneho konania TD/119 Lotos Plus, s.r.o.
TD/119/2013 udelenie TD/119 Lotos Plus, s.r.o.
TD/119//RZL/131/2013 zmena TD/119 Lotos Plus, s.r.o.
TD/118/RZL/64/2017 zmena TD/118 VPS Nesvady, s.r.o.
TD/118/2013 udelenie TD/118 NTV Nesvady, s.r.o.
TD/117/2013 udelenie TD/117 PROGRES -TS, s.r.o.
TD/116/2013 udelenie TD/116 Slovak Sport, s.r.o.
TD/115/2013 udelenie TD/115 VYDAVATELSTVO TEMPO, s.r.o.
TD/114/RZL/140/2014 zmena TD/114 Západoslovenská televízia s.r.o.
TD/114/2013 udelenie TD/114 Západoslovenská televízia s.r.o.
TD/113/2013 udelenie TD/113 Západoslovenská televízia s.r.o.
TD/112/RZL/098/2014 zmena TD/112 Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.
TD/112/2013 udelenie TD/112 Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.
TD/111/2013 udelenie TD/111 GOLEM TECH, s.r.o.
TD/110/2013 udelenie TD/110 CondorNet, s.r.o.
TD/109/2013 zmena TD/109 MAC TV s.r.o.
TD/108/ROL/15/2015 odňatie/zrušenie na žiadosť TD/108 TV Stream s.r.o.
TD/108/2013 udelenie TD/108 TV Stream s.r.o.
TD/107/RZL/078/2015 zmena TD/107 MADAM ART, s.r.o.
TD/107/RUS/08/2013 udelenie TD/107 MADAM ART, s.r.o.; Med Art Group, a.s.; Content Media, s.r.o.
TD/107/2013 udelenie TD/107 MADAM ART, s.r.o.
TD/106/RZL/144/2013 zmena TD/106 Slov Media Group s. r. o.
TD/106/RZL/108/2015 zmena TD/106 Slov Media Group s.r.o.
TD/106/2013 udelenie TD/106 Slov Media Group s.r.o.
TD/105/2013 udelenie TD/105 Staromestská a.s.
TD/104/RZL/032/2013 zmena TD/104 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
TD/104/2013 udelenie TD/104 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
TD/103/2012 udelenie TD/103 KABEL TELEKOM s.r.o.
TD/102/RZL/2/2018 zmena TD/102 Hlohovská televízia, s.r.o.
TD/102/2012 udelenie TD/102 Hlohovská televízia, spol. s r.o.
TD/101/ROL/4/2017 odňatie/zrušenie na žiadosť TD/101 MEDIAL TV, s.r.o.
TD/10/RZL/084/2013 zmena TD/10 PHONOTEX spol. s r.o.
TD/10/ROL/1/2016 odňatie/zrušenie na žiadosť TD/10 PHONOTEX spol. s r.o.
TD/1/TD/2/RZL/106/2014 zmena TD/1; TD/2 Rozhlas a televízia Slovenska
T/99/TD/97/RZL/84/2018 zmena T/99; TD/97 TV PEZINOK, s.r.o.
T/99/TD/97/RZL/70/2016 zmena T/99 TV PEZINOK, s.r.o.
T/99/TD/97/RZL/67/2020 zmena T/99; TD/97 TV PEZINOK, s.r.o.
T/99/TD/97/RZL/13/2019 zmena T/99 TV PEZINOK, s.r.o.
T/99/TD/97/RZL/085/2013 zmena T/99; TD/97 TV PEZINOK, s.r.o.
T/94/RZL/120/2012 zmena T/94 Humenská televízia s.r.o.
T/86/RZL/88/2017 zmena T/86 Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o
T/86/RZL/105/2016 zmena T/86 Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o
T/86/RZL/096/2016 zmena T/86 Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o
T/74/RZL/145/2012 zmena T/74 OMEGA PLUS, spol. s r.o.
T/74/RZL/001/2013 zmena T/74 OMEGA PLUS, spol. s r.o.
T/74/ROL/12/2015 odňatie/zrušenie na žiadosť T/74 OMEGA PLUS spol. s r.o.
T/73/TD/132/RZL/38/2020 zmena T/73; TD/132 Televízia Turiec, s.r.o.
T/73/TD/132/RZL/13/2016 zmena T/73; TD/132 Televízia Turiec, s.r.o.
T/69/RZL/112/2014 zmena T/169 PO-MA, spol. s r.o.
T/52/ROL/023/2012 odňatie/zrušenie na žiadosť T/52 AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s.
T/42/RZL/71/2015 zmena T/42 František Kováts – STUDIO PLUS TV
T/42/ROL/18/2019 odňatie/zrušenie na žiadosť T/42 František Kováts – STUDIO PLUS TV
T/41/TD/7/TD17/TD/47/TD/104/RZL/104/2013 zmena T/41; TD/7; TD17; TD/47; TD/104 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
T/41/TD/7/TD17/TD/47/TD/104/RZL/104/2013 zmena T/41; TD/7; TD17; TD/47; TD/104 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
T/41/TD/7/TD/17/TD/47/TD/104/RZL/083/2014 zmena T/41; TD7/; TD/17; TD/47; TD/104 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
T/41/TD/7/17/47/104/RZL/128/2013 zmena T/41; TD/7; TD/17; TD/47; TD/104 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
T/41/TD/7/17/47/104/RUS/05/2013 udelenie T/41, TD/7, TD/17, TD/47, TD/104 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.; CME Media Investments s.r.o.; CME Slovak Holdings B.V.
T/41/TD/17/RZL/90/2017 zmena T/41; TD/17 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
T/41/TD/17/RZL/77/2019 zmena T/41 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
T/41/TD/17/RZL/5/2019 zmena T/41 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
T/41/TD/17/RZL/135/2013 zmena T/41; TD/17 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
T/41/TD/17/RZL/104/2016 zmena T/41; TD/17 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
T/41/TD/17/RZL/1/2019 zmena T/41; TD/17 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
T/41/TD/17/RZL/065/2013 zmena T/41; TD/17 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
T/39/TD/15/RZL/63/2016 zmena T/39 MAC TV s.r.o.
T/39/TD/15/RZL/25/2015 zmena T/39 MAC TV s.r.o.
T/39/TD/15/RZL/17/2017 zmena T/39 MAC TV s.r.o.
T/39/TD/15/RZL/14/2016 zmena T/39; TD/15 MAC TV s.r.o.
T/39/TD/15/RZL/134/2013 zmena T/39; TD/15 MAC TV s.r.o.
T/39/TD/15/RZL/127/2014 zmena T/39; TD/15 MAC TV s.r.o.
T/39/TD/15/RZL/101/2016 zmena T/39; TD/15 MAC TV s.r.o.
T/39/TD/15/RZL/092/2015 zmena T/39; TD/15 MAC TV s.r.o.
T/39/TD/15/RZL/090/2014 zmena T/39 MAC TV s.r.o.
T/39/TD/15/RZL/072/2013 zmena T/39; TD/15 MAC TV s.r.o.
T/39/TD/15/RZL/061/2015 zmena T/39; TD/15 MAC TV s.r.o.
T/241/ROL/14/2017 odňatie/zrušenie na žiadosť T/241 NITRANET, s.r.o.
T/241/2013 udelenie T/241 NITRANET, s.r.o.
T/239/RZL/116/2014 zmena T/239 Kalná KTR, s.r.o.
T/237/RZL/71/2020 zmena T/237 Kabel TV Močenok, s.r.o.
T/237/RZL/71/2020 zmena T/237 Kabel TV Močenok, s.r.o.
T/237/RZL/66/2016 zmena T/237 Kabel TV Močenok, s.r.o.
T/233/ROL/029/2012 odňatie/zrušenie na žiadosť T/233 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
T/233/ROL/029/2012 odňatie/zrušenie na žiadosť T/233 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
T/232/RZL/144/2012 zmena T/232 Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava
T/232/RZL/081/2013 zmena T/232 Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožnava
T/226/TD/59/RZL/69/2020 zmena T/226; TD/59 COM-MÉDIA, spol. s r.o.
T/224/RZL/138/2013 zmena T/224 MV Média, s.r.o
T/217/RZL/050/2013 zmena T/217 Telemone, s. r. o.
T/217/RZL/050/2013 zmena T/217 Telemone, s. r. o.
T/216/T/217/RUS/006/2014 udelenie T/216; T/217 Telemone, s.r.o.; THE FABRIK s.r.o.; UNGERSAN HOLDING LTD
T/216/T/217/ROL/3/2015 odňatie/zrušenie na žiadosť T/216; T/217 Telemone, s. r. o.
T/216/RZL/051/2013 zmena T/216 Telemone, s. r. o.
T/216/RZL/051/2013 zmena T/216 Telemone, s. r. o.
T/214/RZL/052/2013 zmena T/214 Ing. Ján Gnojcák – ELEKTROSERVIS
T/213/ROL/002/2013 odňatie/zrušenie na žiadosť T/213 Obecný podnik Raslavice, spol. s r.o.
T/212/ROL/021/2012 odňatie/zrušenie na žiadosť T/212 TV AGENCY, s. r. o.
T/210/RZL/86/2018 zmena T/210 Slovak Telekom, a.s.
T/210/RZL/81/2015 zmena T/210 Slovak Telekom, a.s.
T/210/RZL/76/2020 zmena T/210 Slovak Telekom, a.s.
T/210/RZL/76/2020 zmena T/210 Slovak Telekom, a.s.
T/210/RZL/76/2016 zmena T/210 Slovak Telekom, a.s.
T/210/RZL/74/2020 zmena T/210 Slovak Telekom, a.s.
T/210/RZL/74/2020 zmena T/210 Slovak Telekom, a.s.
T/210/RZL/50/2015 zmena T/210 Slovak Telekom, a.s.
T/210/RZL/130/2012 zmena T/210 Slovak Telekom, a.s.
T/210/RZL/121/2013 zmena T/210 Slovak Telekom, a.s.
T/210/RZL/105/2013 zmena T/210 Slovak Telekom, a.s.
T/210/RZL/104/2017 zmena T/210 Slovak Telekom, a.s.
T/210/RZL/103/2015 zmena T/210 Slovak Telekom, a.s.
T/207/TD/94/RZL/91/2015 zmena T/207; TD/94 TV LUX s.r.o.
T/207/TD/94/RZL/89/2018 zmena T/207; TD/94 TV LUX s.r.o.
T/207/TD/94/RZL/43/2017 zmena T/207; TD/94 TV LUX s.r.o.
T/207/TD/94/RZL/111/2015 zmena T/207; TD/94 TV LUX s.r.o.
T/207/TD/94/RZL/102/2017 zmena T/207; TD/94 TV LUX s.r.o.
T/207/TD/94/RZL/100/2013 zmena T/207; TD/94 TV LUX s.r.o.
T/207/TD/94/RZL/10/2015 zmena T/207; TD/94 TV LUX s.r.o.
T/207/TD/94//RZL/132/2013 zmena T/207/; TD/94 TV LUX s.r.o.
T/207/TD/94//RZL/118/2014 zmena T/207; TD/94 TV LUX s.r.o.
T/207/TD/94//RZL/010/2013 zmena T/207; TD/94 TV LUX s.r.o.
T/207/TD/94//RZL/005/2014 zmena T/207 TV LUX s.r.o.
T/201/TD/35/TD/127/TD/128/TD/129/RZL/161/2013 zmena T/201; TD/35; TD/127; TD/128; TD/129 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
T/201/TD/35/RUS/06/2013 udelenie TD/35; T/201 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.; Slovak Telekom, a.s.; RCS & RDS SA
T/201/RZL/9/2017 zmena T/201 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
T/201/RZL/124/2014 zmena T/201 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
T/201/RZL/107/2016 zmena T/201 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
T/196/RZL/117/2014 zmena T/196 AnTechNet, s.r.o.
T/196/RZL/058/2014 zmena T/196 AnTechNet, s.r.o.
T/194/ROL/003/2014 odňatie/zrušenie na žiadosť T/194 MH – INSTINCT, s.r.o.
T/190/TD/33/RZL/108/2013 zmena T/190; TD/33 INTERACTIV.ME, s. r. o.
T/189/TD/34/RZL/063/2013 zmena T/189; TD/34 KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.
T/188/RUS/09/2013 udelenie T/188 CE MEDIA s.r.o.; Robert Greguš; Ing. Slavomír Eliaš
T/186/RZL/45/2017 zmena T/186 Telegal, s.r.o.
T/185/ROL/009/2014 odňatie/zrušenie na žiadosť T/185 City TV, s.r.o.
T/184/TD/117/RZL/160/2013 zmena T/184 PROGRES-TS, s.r.o.
T/184/ROL/001/2013 odňatie/zrušenie na žiadosť T/184 PROGRES – TS, s.r.o.
T/182/ROL/2/2018 odňatie/zrušenie na žiadosť T/182 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
T/181/TD/13/RZL/88/2015 zmena T/181 TV Karpaty, s.r.o.
T/181/TD/13/RZL/109/2015 zmena TD/13; T/181 IN TV, s.r.o.
T/181/TD/13/RUS/4/2015 udelenie T/181; TD/13 TV Karpaty, s.r.o.; Július Greguš; KEY ART AGENCY s.r.o.; Maria Eibl
T/179/RZL/94/2017 zmena T/179 VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.
T/179/RZL/122/2013 zmena T/179 VYDAVATELSTVO TEMPO, s.r.o.
T/179/RZL/007/2013 zmena T/179 VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.
T/178/RZL/102/2012 zmena T/178 TV CENTRUM s.r.o.
T/178/ROL/004/2013 odňatie/zrušenie na žiadosť T/178 TV CENTRUM s.r.o.
T/176/RZL/140/2012 zmena T/176 Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
T/169/RZL/052/2014 zmena T/169 PO-MA, spol. s r.o.
T/169/RUS/002/2014 udelenie T/169 PO-MA, spol. s r.o.; Stanislav Maruniak; Stanislav Maruniak ml.; Miroslav Maruniak; Peter Ihring
T/165/RZL/095/2016 zmena T/165 MANIN PB, s.r.o.
T/160/ROL/028/2012 odňatie/zrušenie na žiadosť T/160 TV 5 s. r. o.
T/152/ROL/030/2012 odňatie/zrušenie na žiadosť T/152 CREATV spol. s r.o.
T/150/RZL/113/2013 zmena T/150 Panonia Media Production s.r.o.
T/149/TKR/166/RUS/004/2013 udelenie T/149; TKR/166 TELECOM TKR, s.r.o.; Ing. arch. Richard Krajči; Štúdio-VT s.r.o.
T/149/TKR/144/RUS/004/2014 zmena T/149; TKR/166 TELECOM TKR, s.r.o.; Ing. Tibor Mocsári; Mgr. Renáta Mikcová; Štúdio-VT s.r.o.
T/149/RZL/124/2013 zmena T/149 TELECOM TKR, s.r.o.
T/148/TD/30/RUS/07/2012 udelenie T/148; TD/30 AGENTURA S, s.r.o; Ing. Viera Slaninková; Mgr. Karol Slaninka
T/148/ROL/006/2013 odňatie/zrušenie na žiadosť T/148 AGENTURA S, s.r.o.
T/142/RZL/143/2012 zmena T/142 TV Štrba, s.r.o.
T/141/TD/98//RZL/60/2013 zmena T/141; TD/98 Levická televízna spolocnosť s.r.o.
T/132/TD/21/RZL/088/2014 zmena TD/21 Mestské televízne štúdio s.r.o., Rožňava
T/125/TD/14/RZL/110/2012 zmena T/125; TD/14 C.E.N. s.r.o.
T/122/RZL/105/2014 udelenie T/122 BENET, s.r.o.
T/122/ROL/14/2015 odňatie/zrušenie na žiadosť T/122 BENET, s.r.o.
T/101/RZL/132/2014 zmena T/101 OTS, s.r.o.
RZŽ/7/2017 zamietnutie Obec Bolešov
RZŽ/5/2017 zamietnutie Rádio Prešov s.r.o.
RZŽ/4/2019 zamietnutie Obec Haniska
RZŽ/2/2019 zamietnutie GeCom, s.r.o.
RZŽ/10/2017 zamietnutie STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE( skrátené SBD III Košice)
RZŽ/10/2016 zamietnutie INFO VOJNA. o.z.
RZŽ/01/2014 zamietnutie CompanyArt, občianske združenie
RZŽ/003/2014 zamietnutie MUDRY, s. r. o.
RZŽ/002/2014 zamietnutie ITV Production s.r.o.
RZL/70/2017 udelenie Rozhlas a televízia Slovenska; INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.; C.S.M. Group s. r. o.; Best FM Media spol. s r.o.
RZL/63/2019 udelenie Rozhlas a televízia Slovenska; MIRJAM s.r.o.; TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.; EUROPA 2, a.s.; Rádio WOW s.r.o.
RZL/62/2019 udelenie Rozhlas a televízia Slovenska
RZL/57/2018 zmena TD/15; TD/16; TD/109; TD/144; TD/148 MAC TV s.r.o.
RZL/55/2019 zmena R/99 Radio ON s.r.o.
RZL/135/2012 udelenie Rozhlas a televízia Slovenska
RZL/121/2016 udelenie Rozhlas a televízia Slovenska
RZL/100/2015 udelenie Rozhlas a televízia Slovenska; CORPORATE LEGAL, s. r. o.; GES Slovakia, s.r.o.; RADIO ROCK, s.r.o.; Best FM Media spol. s r.o.; C.S.M. group s. r. o.; EUROPA 2, a.s.
ROL/4/2018 odňatie/zrušenie na žiadosť TD/174 Elements Channel, s. r. o.
ROL/3/2018 odňatie/zrušenie na žiadosť Rozhlas a televízia Slovenska
ROL/3/2017 odňatie/zrušenie na žiadosť RADIO ONE, s.r.o.
ROL/12/2019 odňatie/zrušenie na žiadosť R/134 Šírava, s.r.o.
ROL/10/2017 odňatie/zrušenie na žiadosť RÁDIO KISS s.r.o.
RD/27/2017 udelenie RD/27 D.EXPRES, k.s.
RD/26/2017 udelenie RD/26 GES Slovakia, s.r.o.
RD/23/2017 udelenie RD/23 Best FM Media spol. s r.o.
RD/22/2016 udelenie RD/22 EUROPA 2, a.s.
RD/21/2016 udelenie RD/21 T.W. Rádio, s.r.o.
RD/20/2015 udelenie RD/20 C.S.M. group s.r.o.
RD/19/RZL/141/2014 zmena RD/19 Gregor Agency - G. A. Records, s.r.o.
RD/19/2014 udelenie RD/19 Gregor Agency - G. A. Records, s.r.o.
R/99/RZL/24/2015 zmena R/99 Radio ON s.r.o.
R/99/RZL/107/2014 zmena R/99 Radio ON s.r.o.
R/99/RZL/019/2014 zmena R/99 Radio ON s.r.o.
R/99/RUS/2/2019 udelenie R/99 Radio ON s.r.o.; IKT MEDIA, s.r.o.; CD HOLDING s.r.o.
R/97/RZL/137/2012 zmena R/97 Rádio Šport s.r.o.
R/97/RZL/109/2013 zmena R/97 Rádio Šport s.r.o.
R/97/RZL/107/2013 zmena R/97 Rádio Šport s.r.o.; Best FM Media, spol. s r.o.; D.EXPRES, a. s.; RADIO ROCK s.r.o.; C.S.M. group s.r.o.
R/97/RD/15/RZL/97/2016 zmena RD/15 Rádio Šport s.r.o.
R/97/RD/15/RZL/47/2017 zmena R/97; RD/15 Rádio Šport s.r.o.
R/97/RD/15/RZL/30/2017 zmena R/97; RD/15 Rádio Šport s. r. o.
R/97/RD/15/RZL/30/2017 zmena R/97; RD/15 Rádio Šport s. r. o.
R/97/RD/15/RZL/115/2012 zmena R/97; RD/15 Rádio Šport s.r.o.
R/97/RD/15/RZL/089/2014 zmena RD/15 Rádio Šport s.r.o.
R/96/ROL/012/2013 odňatie/zrušenie na žiadosť R/96 Turist servis, s.r.o.
R/93/RZL/72/2017 zmena R/93 Marek Petráš
R/93/RZL/138/2012 zmena R/93 Marek Petráš
R/93/RZL/120/2016 zmena R/93 Marek Petráš
R/93/RZL/005/2013 zmena R/93 Marek Petráš
R/93/RZL/005/2013 zmena R/93 Marek Petráš
R/91/RZŽ/8/2017 zamietnutie RADIO ONE, s.r.o.
R/91/RZŽ/11/2016 zamietnutie RADIO ONE, s.r.o.
R/91/RZL/6/2017 udelenie R/91 RADIO ONE, s.r.o.
R/90/RZL/5/2017 zmena R/90 T.W.Rádio s.r.o.
R/90/RZL/124/2019 zmena R/90 T.W.Rádio s.r.o.
R/90/RZL/118/2016 udelenie R/90 T.W.Rádio s.r.o.
R/90/RZL/116/2016 zmena R/90 T.W.Rádio s.r.o.
R/90/RZL/115/2016 zmena R/90 Radio ON s.r.o. ; T.W.Rádio s.r.o.
R/90/R/140/RD/21/RZL/80/2020 zmena R/90; R/140; RD/21 T.W.Rádio s.r.o.
R/89/RZŽ/02/2012 zamietnutie R/89 Marián Dokupil – Doko Media
R/89/RZL/77/2018 udelenie R/89 Marián Dokupil – Doko Media
R/89/RZL/130/2013 zmena R/89 Marián Dokupil – Doko Media
R/89/RZL/126/2014 zmena R/89 Marián Dokupil – Doko Media
R/89/RZL/106/2012 zmena R/89 Marián Dokupil – Doko Media
R/89/RZL/100/2016 zmena R/89 Marián Dokupil – Doko Media
R/88/RZL/98/2015 zmena R/88 GES Slovakia, s. r.o.
R/88/RZL/68/2018 zmena R/88 GES Slovakia, s.r.o.
R/88/RZL/142/2013 zmena R/88 GES Slovakia, s.r.o.; RADIO ROCK, s.r.o.; C.S.M. group s. r. o.; Best FM Media spol. s r.o.
R/88/RZL/141/2013 zmena R/88 GES Slovakia, s. r.o.
R/88/RZL/133/2013 zmena R/88 GES Slovakia, s.r.o.
R/88/RZL/133/2012 zmena R/88 GES Slovakia, s.r.o.
R/88/RZL/133/2012 zmena R/88 GES Slovakia, s.r.o.
R/88/RZL/108/2014 zmena R/88 GES Slovakia, s.r.o.
R/88/RZL/106/2017 zmena R/88 GES Slovakia, s.r.o.
R/88/RUS/03/2014 udelenie R/88 GES Slovakia, s.r.o.; Prvé finančné družstvo; Ing. Peter Korbačka
R/87/RD/18/RZL/143/2014 zmena R/87; RD/18 SITY MEDIA s.r.o.
R/87/RD/18/RUS/1/2018 udelenie R/87; RD/18 SITY MEDIA s.r.o.; Pavol Breiner; Rastislav Lehotský s. r. o.; NOMES, s.r.o.
R/84/RZL/115/2014 zmena R/84 TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.
R/84/RZL/084/2014 zmena R/84 TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.
R/84/RUS/1/2015 udelenie R/84 TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.; Harad, a.s.; FILAMENT COMPANY LIMITED
R/84/R/133/RD/24/RZL/2/2019 zmena R/84; R/133; RD/24; TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.
R/84/R/133/RD/24/RUS/3/2018 udelenie R/84; R/133; RD/24 TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.; FILAMENT COMPANY LIMITED; Ing. Michal Holík
R/75/RD/16/RZL/108/2012 zmena R/75; RD/16 Rádio LUMEN, spol. s r.o.
R/75/R/119/RZL/099/2013 zmena R/75; R/119 Rádio LUMEN, spol. s r.o.
R/75/R/119/RD/16/RZL/139/2013 zmena R/75; R/119; RD/16 Rádio LUMEN, spol. s r.o.
R/75/R/119/RD/16/RZL/061/2014 zmena R/75; R/119; RD/16 Rádio LUMEN, spol. s r.o.
R/71/R/116/RZL/088/2013 zmena R/71; R/116 RADIO a.s.
R/66/RZL/127/2012 zmena R/66 D. EXPRES, a.s.
R/66/R/112/RZL/132/2012 zmena R/66; R/112 D.EXPRES, a. s.
R/139/RZL/54/2020 zmena R/139 POWER DEVELOPMENT s.r.o.
R/136/RZL/97/2018 zmena R/136 GES Slovakia, s.r.o.
R/136/RZL/97/2018 udelenie R/136 GES Slovakia, s.r.o.
R/136/2018 udelenie R/136 GES Slovakia, s.r.o.
R/136/2018 udelenie R/136 GES Slovakia, s.r.o.
R/133/2018 udelenie R/133 TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.
R/132/RZL/43/2019 zmena R/132 Trnavská produkčná s.r.o.
R/132/2016 udelenie R/132 Trnavská produkčná s.r.o.
R/131/RZL/72/2016 zmena R/131 INICIATÍVA s.r.o.
R/131/2016 udelenie R/131 INICIATÍVA s.r.o.; RADIO ONE, s.r.o.
R/130/2015 udelenie R/130 Slovenská letecká agentúra, s.r.o.
R/128/2014 udelenie R/ 128 Slovenská letecká agentúra, s.r.o.
R/126/RZL/95/2017 zmena R/126 RÁDIO KISS s.r.o.
R/126/RZL/88/2016 zmena R/126 RÁDIO KISS s.r.o.
R/126/RZL/78/2018 zmena R/126 KISS rádio s. r. o.
R/126/RZL/7/2018 zmena R/126 KISS rádio s.r.o.
R/126/RZL/61/2017 zmena R/126 RÁDIO KISS s.r.o.
R/126/RZL/149/2013 udelenie R/126 RÁDIO KISS s.r.o.; C.S.M. group s. r. o.; RADIO ONE, s.r.o.; Best FM Media, spol. s r.o.; RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.; DRV s.r.o.
R/126/RZL/148/2013 udelenie R/126 RÁDIO KISS s.r.o.; C.S.M. group s. r. o.; RADIO ONE, s.r.o.; Best FM Media, spol. s r.o.; RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.; DRV s.r.o.
R/126/RZL/147/2013 udelenie R/126 RÁDIO KISS s.r.o.; C.S.M. group s. r. o.; RADIO ONE, s.r.o.; Best FM Media, spol. s r.o.; RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.; DRV s.r.o.
R/126/RZL/146/2013 udelenie R/126 RÁDIO KISS s.r.o.; C.S.M. group s. r. o.; RADIO ONE, s.r.o.; Best FM Media, spol. s r.o.; RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.; DRV s.r.o.
R/126/RZL/122/2016 zmena R/126 RÁDIO KISS s.r.o.
R/126/RUS/5/2018 udelenie R/126 KISS rádio s.r.o.; EuroClearing Association Praha s.r.o.; DENTRA, s.r.o.; Rochambeau, s.r.o.; KOŠICE: DNES RIGHT, družstvo; Daniel J. Kratky
R/126/RUS/4/2016 udelenie R/126 RÁDIO KISS s.r.o.; DENTRA, s.r.o.; Bc. Jaroslav Roško
R/126/RUS/3/2016 udelenie R/126 RÁDIO KISS s.r.o.; EuroClearing Association Praha s.r.o.; Ing. Róbert Bartoš
R/126/RUS/2/2017 udelenie R/126 Rádio KISS s.r.o.; Doc. Ing. Július Kováč, CSc.; Rochambeau s.r.o.
R/126/2013 udelenie R/126 RÁDIO KISS s.r.o.; C.S.M. group s. r. o.; RADIO ONE, s.r.o.; Best FM Media, spol. s r.o.; RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.; DRV s.r.o.
R/125/2013 udelenie R/125 Slovenská letecká agentúra, s.r.o.
R/123/RZL/68/2016 zmena R/123 Rádio Rebeca, s.r.o.
R/122/RZL/089/2013 zmena R/122 ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o.
R/122/RZL/048/2013 zmena R/122 ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o.
R/122/ROL/9/2015 odňatie/zrušenie na žiadosť R/122 ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o.
R/122/2013 udelenie R/122 ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o.; Best FM Media spol. s r.o.; GES Slovakia, s.r.o.; TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.; EUROPA 2, a. s.; RADIO ROCK, s. r. o.
R/121/RZL/73/2017 zmena R/121 C.S.M. group s. r. o.
R/121/RZL/73/2016 zmena R/121 C.S.M. group s. r. o.
R/121/RZL/69/2015 zmena R/121 C.S.M. group s.r.o.
R/121/RZL/66/2019 zmena R/121 C.S.M. group s. r. o.
R/121/RZL/62/2013 zmena R/121 C.S.M. group s.r.o.
R/121/RZL/143/2013 zmena R/121 C.S.M. group s. r. o.
R/121/RZL/138/2014 zmena R/121 C.S.M. group s.r.o.
R/121/RZL/114/2016 zmena R/121 C.S.M. group s.r.o.
R/121/RZL/101/2015 zmena R/121 C.S.M. group s.r.o.
R/121/RZL/087/2013 zmena R/121 C.S.M. group s.r.o.
R/121/RZL/085/2014 zmena R/121 C.S.M.group s.r.o.
R/121/RUS/1/2017 udelenie R/121 C.S.M. group s.r.o.; Martin Lengyel; Roman Masár; Stredoeurópske mediálne družstvo
R/121/RD/20/RZL/97/2017 zmena R/121; RD/20 C.S.M. group s. r. o.
R/121/RD/20/RZL/80/2017 zmena R/121 C.S.M. group s.r.o.
R/121/RD/20/RZL/79/2018 zmena R/121; RD/20 C.S.M. group s.r.o.
R/121/RD/20/RZL/55/2017 zmena R/121; RD/20 C.S.M. group s.r.o.
R/121/RD/20/RZL/32/2018 zmena R/121; RD/20 C.S.M. group s. r. o.
R/121/RD/20/RZL/102/2015 zmena R/121; RD/20 C.S.M. group s.r.o.
R/121 /RZL/105/2017 zmena R/121 C.S.M. group. s.r.o.
R/120/RZL/52/2017 zmena R/120 MÉDIA MODRA, s.r.o.
R/120/RZK/052/2013 zastavenie správneho konania R/120 MÉDIA MODRA, s.r.o.
R/119/RZL/63/2018 zmena R/119 Rádio LUMEN, spol. s r.o.
R/119/RZL/62/2018 udelenie R/119 Rádio LUMEN, spol. s r.o.; Marek Petráš; D. EXPRES, k.s.; GES Slovakia, s.r.o.; Šírava, s.r.o.
R/119/RZL/60/2019 zmena R/119 Rádio LUMEN, spol. s r.o.
R/119/RZL/109/2016 zmena R/119 Rádio LUMEN, spol. s r.o.
R/119/RD/16/RZL/9/2015 zmena R/119; RD/16 Rádio LUMEN, spol. s r.o.
R/119/RD/16/RZL/89/2015 zmena R/119; RD/16 Rádio LUMEN, spol. s r.o.
R/119/RD/16/RZL/77/2016 zmena R/119; RD/16 Rádio LUMEN, spol. s r.o.
R/119/RD/16/RZL/72/2018 zmena R/119; RD/16 Rádio LUMEN, spol. s r.o.
R/119/RD/16/RZL/11/2017 udelenie R/119; RD/16 Rádio LUMEN, spol. s r.o.
R/119/2012 udelenie R/119 Rádio LUMEN, spol. s r.o.
R/118/RZL/136/2012 zmena R/118 LOUD, s. r. o.; Rádio WOW s.r.o.
R/118/RZL/134/2012 zmena R/118 LOUD, s. r. o.
R/117/RZL/92/2016 zmena R/117 CORPORATE LEGAL, s.r.o.
R/117/RZL/89/2020 zmena R/117 CORPORATE LEGAL, s.r.o.
R/117/RUS/3/2015 udelenie R/117 CORPORATE LEGAL, s. r. o.; Mgr. Jozef Maruniak; Mgr. Peter Ďurček
R/116/RZL/80/2015 zmena R/116 RADIO, a.s.
R/116/RZL/80/2015 zmena R/116 RADIO, a.s.
R/115/RZL/37/2019 zmena R/115 FRONTINUS s.r.o.
R/114/ROL/5/2019 odňatie/zrušenie na žiadosť R/114 MAXMEDIA, s.r.o.
R/113/RZL/85/2018 udelenie R/113 Rádio WOW s.r.o.
R/113/RZL/76/2018 zmena R/113 Rádio WOW s.r.o.
R/113/RZL/6/2019 zmena R/113 Rádio WOW s.r.o.
R/113/RZL/59/2019 udelenie R/113 Rádio WOW s.r.o.
R/113/RZL/123/2016 zmena R/113 Rádio WOW s.r.o.
R/113/RZL/117/2016 zmena R/113 Rádio WOW s.r.o.
R/113/RZL/117/2012 zmena R/113 Rádio WOW s.r.o.
R/113/RZL/102/2016 zmena R/113 Rádio WOW, s.r.o.
R/113/RZL/102/2016 zmena R/113 Rádio WOW, s.r.o.
R/113/RZL/1/2018 zmena R/113 Rádio WOW s.r.o.
R/113/RUS/5/2016 udelenie R/113 Rádio WOW s.r.o.; Martin Jursa; Patrik Bujna; MM investície s.r.o.
R/112/RZL/93/2015 zmena R/112 D.Expres, k.s.
R/112/RZL/75/2019 zmena R/112 D. EXPRES, k.s.
R/112/RZL/67/2016 zmena R/112 D. EXPRES, k.s.
R/112/RZL/41/2015 zmena R/112 D.EXPRES, k.s.
R/112/RZL/136/2014 zmena R/112 D.EXPRES, k.s.
R/112/RZL/126/2013 zmena R/112 D.EXPRES, a.s.
R/112/RZL/125/2014 zmena R/112 D.EXPRES, k.s.
R/112/RZL/110/2017 zmena R/112 D.EXPRES, k.s.
R/112/RZL/103/2013 zmena R/112 D.EXPRES, a.s.
R/112/RZL/077/2013 zmena R/112 D.EXPRES, a.s.
R/112/RUS/02/2013 udelenie R/112 D.EXPRES, a.s.; Mgr. Eva Babitzová; Emmis International Holding B.V.; Bauer Ausland 1 GmbH
R/112/RD/27/RZL/90/2018 zmena R/112; RD/27 D.Expres, k.s.
R/112/RD/27/RZL/29/2019 zmena R/112; RD/27 D. EXPRES, k.s.
R/112/RD/27/RZL/100/2017 zmena R/112; RD/27 D.EXPRES, k.s.
R/111/RZL/91/2017 zmena R/111 GROUND 4, s.r.o.
R/110/RZŽ/4/2017 zamietnutie R/110 RADIO ROCK, s.r.o.
R/110/RZL/99/2015 zmena R/110 RADIO ROCK, s.r.o.
R/110/RZL/86/2017 zmena R/110 RADIO ROCK, s.r.o.
R/110/RZL/13/2017 zmena R/110 RADIO ROCK, s.r.o.
R/110/RZL/055/2014 zmena R/110 RADIO ROCK, s. r. o.
R/109/RZL/109/2012 zmena R/109 DRV s.r.o.
R/108/RZL/90/2016 zmena R/108 WINTER média, a.s.
R/108/RZL/097/2014 zmena R/108 WINTER média, a.s.
R/107/RZL/114/2014 zmena R/107 L-MEDIA s. r. o.
R/106/RZL/89/2016 zmena R/106 RADIO ONE ROCK, s.r.o.
R/106/RZL/68/2015 zmena R/106 RADIO ONE ROCK, s.r.o.
R/106/RZL/142/2014 zmena R/106 RADIO ONE ROCK, s.r.o.
R/106/RZL/136/2013 zmena R/106 SPINOZA, s.r.o.
R/106/RZL/12/2017 zmena R/106 RADIO ONE ROCK, s.r.o.
R/106/RZL/119/2013 zmena R/106 SPINOZA, s.r.o.
R/106/RZL/054/2014 zmena R/106 RADIO ONE ROCK, s.r.o.
R/106/RZL/054/2014 zmena R/106 RADIO ONE ROCK, s.r.o.
R/106/RZL/009/2013 zmena R/106 SPINOZA, s.r.o.
R/106/RZL/009/2013 zmena R/106 SPINOZA, s.r.o.
R/106/RUS/01/2013 udelenie R/106 SPINOZA, s.r.o.; Martin Cerný; ATELIERY s.r.o.
R/106/RPK/080/2013 iné R/106 SPINOZA, s.r.o.
R/105/RZL/78/2016 zmena R/105 EUROPA 2, a.s.
R/105/RZL/46/2017 zmena R/105 EUROPA 2, a. s.
R/105/RD/22/RZL/56/2017 zmena R/105; RD/22 EUROPA 2, a. s.
R/105/RD/22/RZL/26/2017 zmena R/105, RD/22 EUROPA 2, a.s.
R/104/RZŽ/01/2015 zamietnutie R/104 INTERSONIC spol. s r.o.
R/104/RZL/89/201 zmena R/104 INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.
R/104/RZL/67/2017 zmena R/104 INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.
R/104/RZL/140/2013 zmena R/104 INTERSONIC spol. s r.o.
R/104/RZL/085/2015 zmena R/104 INTERSONIC spol. s r.o.
R/102/RZL/131/2012 zmena R/102 BP Media, s.r.o.
R/102/RZL/129/2014 zmena R/102 BP Media, s.r.o.
R/102/RUS/2/2020 udelenie R/102 BP Media, s.r.o.; WP Production a.s.; Mesto Topoľčany
R/102/RUS/2/2020 zmena R/102 BP Media, s.r.o.; WP Production a.s.; Mesto Topoľčany
R/101/RZL/81/2019 odňatie/zrušenie na žiadosť R/101 Best FM Media, spol. s r.o.
R/101/RZL/69/2016 zmena R/101 Best FM Media spol. s r.o.
R/101/RZL/52/2016 zmena R/101 Best FM Media spol. s r.o.
R/101/RZL/31/2016 zmena R/101 Best FM Media spol. s r.o.
R/101/RZL/141/2012 zmena R/101 Best FM Media, spol. s r.o.
R/101/RZL/139/2012 zmena R/101 Best FM Media spol. s r.o.
R/101/RZL/137/2014 zmena R/101 Best FM Media spol. s r.o.
R/101/RZL/111/2013 zmena R/101 Best FM Media spol. s r.o.
R/101/RZL/110/2016 zmena R/101 Best FM Media spol. s r.o.
R/101/RZL/109/2014 zmena R/101/2007 Best FM Media spol. s r.o.
R/101/RZL/109/2014 udelenie R/101 Best FM Media spol. s r.o.
R/101/RZL/091/2014 zmena R/101 Best FM Media spol. s r.o.
R/101/RD/23/RZL/101/2017 zmena R/101; RD/23 Best FM Media spol. s r.o.
R/101//RZL/098/2013 zmena R/101 Best FM Media spol. s r.o.
R/101//RZL/097/2013 zmena R/101 Best FM Media spol. s r.o.
R/101//RZL/096/2013 zmena R/101 Best FM Media spol. s r.o.
R/100/RZL/91/2016 zmena R/100 Rádio Prešov, s.r.o.
R/100/RZL/61/2019 zmena R/100 Rádio Prešov, s.r.o.
R/100/RZL/048/2014 zmena R/100 Rádio Prešov, s.r.o.
R/100/RUS/6/2016 udelenie R/100 Rádio Prešov s.r.o.; Sandra Sabolová; Oskar Wilde; STEPNEYEV LTD