Zloženie Rady

PREDSEDNÍČKA

PhDr. Marta Danielová (funkčné obdobie do 15. 12. 2024)

viac informácií

PODPREDSEDNÍČKA

Andrea Cocherová (funkčné obdobie do 13. 1. 2027)

viac informácií

ČLENOVIA

Ing. Andrej Zmeček (funkčné obdobie do 16. 2. 2023)

viac informácií

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. (funkčné obdobie do 28. 3. 2023)

viac informácií

Mgr. György Batta (funkčné obdobie 13. 12. 2023)

viac informácií

PhDr. Anikó Dušíková, CSc. (funkčné obdobie do 26. 1. 2025)

viac informácií

Ivan Bindas (funkčné obdobie do 26. 1. 2025)

viac informácií

Mgr. Katarína Začková (funkčné obdobie do 16. 12. 2026)

viac informácií

doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD. (funkčné obdobie do 16. 12. 2026)

viac informácií