Rada pre vysielanie a retransmisiu bude viesť monitoring implementácie nového posilneného Kódexu postupov proti dezinformáciám

Oznam

28. 6. 2022

Júnového plenárneho zasadnutia skupiny európskych regulátorov ERGA sa zúčastnila aj podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová. Rezonovali témy posilneného kódexu proti dezinformáciám a legislatívnych iniciatív upravujúcich fungovanie médií.

V utorok 21. júna 2022 sa po prvýkrát po dvoch rokoch online rokovaní zišla na fyzickom stretnutí Skupina európskych regulátorov audiovizuálnych médií (ERGA). V Bruseli zhodnotila svoju činnosť za prvý polrok 2022 a prediskutovala kroky plánované v nadchádzajúcich mesiacoch. Regulátori hovorili spoločne s predstaviteľmi Európskej komisie o mnohých legislatívnych iniciatívach, ktoré budú mať výrazný vplyv na fungovanie médií v EÚ, vrátane Aktu o slobode médií (Media Freedom Act), a značnú pozornosť venovali aj práve zverejnenému posilnenému Kódexu postupov proti dezinformáciám (Code of Practice on Disinformation.


Posilnený Kódex postupov proti dezinformáciám predstavuje veľký míľnik v oblasti boja za vyššiu transparentnosť digitálnych platforiem, za silnejšie postavenie užívateľov a lepší prístup k dátam pre výskumníkov sledujúcich a analyzujúcich šírenie nebezpečného obsahu v online priestore. ERGA pod vedením Ľuboša Kukliša, riaditeľa kancelárie RVR, monitorovala implementáciu pôvodného Kódexu z roku 2018 a publikovala viacero správ s odporúčaniami ako Kódex zefektívniť. Veľká časť týchto odporúčaní bola signatármi, medzi ktorými sú aj poskytovatelia Facebooku, Youtubu či Googlu, prijatá. Kódex tak dnes obsahuje desiatky vynútiteľných záväzkov platforiem, ktorých dodržiavanie bude monitorovať práve skupina ERGA. Monitoring nového Kódexu povedie aj v nasledujúcich mesiacoch naďalej slovenská Rada pre vysielanie a retransmisiu v spolupráci s Európskou komisiou. 

Posilnený Kódex zároveň vytvára nové štruktúry určené na to, aby bol tento nástroj schopný prispôsobiť sa prípadným zmenám. ERGA spoločne s Európskym observatóriom pre digitálne médiá (EDMO), Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (EEAS) a Európskou komisiou pre tento účel vytvorili tzv. stálu pracovnú skupinu, ktorej prvé stretnutie sa uskutočnilo vo štvrtok 16. júna 2022.


V diskusii o nových legislatívnych iniciatívach EÚ sa regulátori združení v ERGA na bruselskom stretnutí venovali najmä implementácii Nariadenia o digitálnych službách (DSA), Nariadeniu o digitálnych trhoch (DMA) a návrhu Nariadenia o transparentnosti a cielení politickej reklamy. Všetky tieto normy budú mať veľký dopad na praktické fungovania mediálnych regulátorov v európskom, ale aj národnom kontexte. Patrí k nim aj Akt o slobode médií, ktorý by mal byť predstavený v september 2022. Věra Jourová, podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť, v tomto kontexte vo svojom príhovore zdôraznila dôležité postavenie mediálnych regulátorov v oblasti ochrany plurality médií.


Na Slovensku umožní aktívnejšie sa zasadzovať o vynucovanie pravidiel digitálnych platforiem voči nelegálnemu, ale aj škodlivému obsahu zákon o mediálnych službách, ktorý 22. júna 2022 schválili poslanci NRSR. Zákon prisudzuje Rade pre vysielanie a retransmisiu, ktorá sa 1. augusta 2022 zmení na Radu pre mediálne služby, nové právomoci, pri ktorých aplikácii Rada efektívne zúročí aj svoje skúsenosti z ERGA. 

<< Zpět na oznamy