Reprezentanti RVR sa zúčastnili mediálnej konferencie v rámci predsedníctva ČR v Rade EÚ

Oznam

15. 7. 2022

Viacerí reprezentanti Rady pre vysielanie a retransmisiu zúčastnili konferencie zameranej na možnosti a limity mediálnej regulácie a samoregulácie a s tým súvisiace aktuálne otázky autorskoprávnej ochrany, ktorú organizovalo české ministerstvo kultúry v rámci predsedníctva Českej republiky v Rade EÚ v dňoch 14. a 15. júla 2022 v Národnom múzeu v Prahe.

Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie RVR, predseda EPRA a vedúci pracovnej skupiny ERGA zameranej na boj proti dezinformáciám vystúpil na konferencii v paneli venovanom problematike spolupráce mediálnych regulátorov, s ktorou má dlhoročné skúsenosti.

<< Zpět na oznamy