Kalendár udalostí

Zoznam plánovaných a uskutočnených udalostí Rady

Cross-harms threats targeting the integrity of elections (Webinar)

1. 12. 2021


Towards a European Media Freedom Act (Webinar)

7. 12. 2021


Ako môžeme bojovať proti nelegálnemu a škodlivému online obsahu? (Webinar)

14. 12. 2021