Termíny zasadnutí Rady

26. februára 2020

Zasadnutie Rady

Návrh programu na zasadnutie Rady

11. marca 2020

Zasadnutie Rady


25. marca 2020

Zasadnutie Rady


8. apríla 2020

Zasadnutie Rady


22. apríla 2020

Zasadnutie Rady


6. mája 2020

Zasadnutie Rady


20. mája 2020

Zasadnutie Rady


3. júna 2020

Zasadnutie Rady


17. júna 2020

Zasadnutie Rady


1. júla 2020

Zasadnutie Rady