Termíny zasadnutí Rady

1. júla 2020

Zasadnutie Rady

Návrh programu na zasadnutie Rady

26. augusta 2020

Zasadnutie Rady


9. septembra 2020

Zasadnutie Rady


23. septembra 2020

Zasadnutie Rady


7. októbra 2020

Zasadnutie Rady


21. októbra 2020

Zasadnutie Rady


4. novembra 2020

Zasadnutie Rady


18. novembra 2020

Zasadnutie Rady


2. decembra 2020

Zasadnutie Rady


16. decembra 2020

Zasadnutie Rady